Skip to main content

På fredag invigs Specialpedagogiska skolmyndighetens nya kontor i Kalmar

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 17:01 CEST

PRESSINBJUDAN

Pressen är välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens nya lokalkontor i Kalmar i samband med invigningen på fredag den 23 maj.
Invigningstalare och bandklippare är professor Mats Trondman, Linnéuniversitetet.

Bland deltagarna finns naturligtvis de rådgivare som är stationerade vid Kalmarkontoret samt Christer Fleur, regionchef i Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen.

Invigningen hålls fredag den 23 maj med start kl 11.30. Därefter bjuder vi på enklare lunch med mingel och visar runt i våra nya lokaler.

Adressen är Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra Långgatan 62, Kalmar.

Tillfälle till intervju med såväl Christer Fleur, som övriga deltagare i anslutning till invigningen.

Anmälan och kontakt
Vänligen anmäl ditt deltagande senast samma dag kl 10 till Bella Danowsky, tel 010-473 54 01, bella.danowsky@spsm.se


 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se