Skip to main content

Pedagogisk kunskap stärks kring förvärvad hjärnskada under ungdomstiden

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 07:00 CET

Den åttonde november samlas ett nationellt nätverk i Örebro i syfte att stärka kunskapen kring undervisning för barn och elever som har förvärvad hjärnskada.  Arrangörer för nätverksträffen är Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med Örebro läns landsting.

– Vi som arrangerar och leder dagen är en specialpedagog från barn- och ungdomshabiliteringen, en pedagog på sjukhusundervisningen och så jag, säger Gunilla Johansson som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.  Förvärvad hjärnskada drabbar årligen många människor om kring oss, en del av dessa är barn och ungdomar.  Några orsaker till detta är olyckor, stroke och sjukdomar. En skada i hjärnan kan påverka flera olika funktioner både fysiska, kognitiva och psykosociala.  Därför är det jätteviktigt att vi håller oss uppdaterade på den senaste kunskapen, så att vi kan stötta dessa barn och elever med ett pedagogiskt stöd på bästa sätt, fortsätter hon.


Specialpedagoger från Lund i söder till Östersund i norr kommer att delta under dagen där de bland annat får ta del av vad Anette Liljegren, legitimerad arbetsterapeut vid rehabiliteringsmedicinska klinikens öppenvårdssektion USÖ, har kommit fram till i sin c-uppsats ”Förvärvad hjärnskada i tonåren. Kognitiva svårigheter och konsekvenser i vardagen.”. De kommer också att få information om Barncancerfondens projekt ”Hur vi kan optimera skolgången för elever med cancer”. Men inte minst kommer de att få inblick i vardagen för personer som lever med förvärvad hjärnskada.

– Vi kommer att få ta del av ungdomars egna erfarenheter av att vara drabbade, vilket är det viktigaste perspektivet av alla. Vi hoppas att öka både vår och andras medvetenhet genom att ta del av ungdomars berättelser genom samtal och genom att utbyta erfarenheter, avslutar Gunilla.

Nätverksträffen äger rum mellan 9.30–16.00 på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Drottninggatan 25. Har du frågor kontakta Gunilla Johansson, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Gunilla Johansson
Rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten
E-post: gunilla.johansson@spsm.se
Telefon: 070 996 74 51 


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se