Skip to main content

Pressinbjudan: Viktig skolledarkonferens om utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2020 10:02 CET

Rektor med vetande är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad och Specialpedagogiska skolmyndigheten

Rektor med vetande är en skolledarkonferens som har arrangerats sedan 2008 och är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Konferensen behandlar utmaningar och möjligheter som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Årets konferens äger rum den 11 mars på Hus N, Linnéuniversitetet i Växjö.

Förskolan och skolan spelar en viktig roll för att alla barn och elever ska må bra och utvecklas i sitt lärande. Där läggs en viktig grund för alla barn och elever i ett livsperspektiv. Ändå finns det barn och ungdomar som inte mår bra i förskolan och skolan och det påverkar deras lärande. 

Enligt ​Folkhälsomyndighetens undersökning från 2018 så är andelen som uppger att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande högre bland unga i åldern 16-24 än bland andra åldersgrupper. Samtidigt visar undersökningen ”Skolbarns hälsovanor” från 2017/2018 att många skolbarn har återkommande psykiska och somatiska besvär och att trivseln i skolan har minskat hos barn och unga. Psykisk ohälsa kan få stora konsekvenser, som långvarig skolfrånvaro.

- Vår rapport ​Villkor för utbildning från 2018 pekar på att personer med funktionsnedsättning inom flera områden har sämre levnadsvillkor än personer utan funktionsnedsättning, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten. ​En sammanställning som vi gjorde 2019 av aktuell forskning visar att fungerande skolmiljö, gott bemötande och undervisningskvalitet är viktiga skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa.

Deltagarna i konferensen får chansen att förkovra sig i vad forskning och beprövad erfarenhet visar när det gäller framgångsfaktorer och utmaningar för att främja psykisk hälsa i förskolan och skolan. Christina Johnsson, rättsvetare och människorättsjurist samt forskare, kommer prata om vad barnkonventionen betyder för anställda i förskolan och skolan. Katharina Jacobsson, forskare inom lokal skolförbättring, kommer prata om utmaningar och möjligheter för rektorer i processen mot en hälsofrämjande och förebyggande lärmiljö. Helena Andersson, universitetslektor i pedagogik, kommer prata om vad forskning visar om främjande av elevers skolnärvaro. Eva-Lena Brafield, rektor på Elmeskolan i Älmhult, kommer prata om hur Elmeskolan har möblerat om sin lärmiljö och vilka resultat det har lett till för eleverna. Mats Granlund, professor i handikappvetenskap, kommer prata om hur faktorer hos barnen och i omgivningen underlättar respektive försvårar barns engagemang samt åtgärder för att öka barns engagemang både för gruppen och enskilda barn. David Edfelt, legitimerad psykolog, kommer prata om vilka förhållningssätt i förskolan och skolan som har visat sig framgångsrika för att öka möjligheterna till såväl lärande som välmående hos barn och unga.

Mer information om konferensen, inklusive program och föreläsningarnas abstract, hittar du på ​Linnéuniversitetets webbsida.

Om Rektor med vetande

Konferensen har arrangerats sedan 2008 och har varit mycket uppskattad. Till årets konferens är över 170 deltagare anmälda. Målgruppen är skolchefer, rektorer, förskolechefer, specialpedagoger, speciallärare och övrig personal inom elevhälsan, det vill säga de som arbetar med stöd, särskilt stöd och specialpedagogiska frågor i förskolan och skolan.

Välkommen att bevaka en av södra Sveriges viktigaste specialpedagogiska konferenser den 11 mars på Linnéuniversitetet i Växjö.

Mer information

Petra Eklund,

kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten,

petra.eklund@spsm.se


Cecilia Brandel,

kommunikatör Linnéuniversitet,

cecilia.brandel@lnu.se 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se