Skip to main content

Rättvis skola i fokus på Lika värde-konferens

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 13:00 CET

PRESSINBJUDAN

Den 3-4 februari möts rektorer, pedagoger och forskare i Örebro kring frågan om hur vi kan skapa en rättvis skola för alla barn, unga och vuxna. Debatten om skolan sätter ofta fokus på att allt fler elever har behov av särskilt stöd. Lika värde-konferensen lyfter några utmaningar som skolan står inför när det gäller att alla elever oavsett behov ska ha samma möjligheter att klara av sin utbildning.

Lika värde-konferensen är en nationell forskning- och utvecklingskonferens, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Målsättningen är att skolans verksamma praktiker och forskare ska mötas och få diskutera skolutveckling, med forskningen som utgångspunkt.

En av huvudtalarna, Alan Dyson som är professor i utbildningsvetenskap vid Manchesters universitet, talar under rubriken ”Från särskilt stöd till rättvisa”, om likvärdighet och behovet av att bredda begreppet till att omfatta även faktorer som etnicitet, migration, socioekonomiska förhållanden och genus.

Konferensens andra huvudtalare Gunnel Colnerud, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, forskar om värdefrågor och yrkesetik för lärare. Hon talar under rubriken ”Om svårigheten att vara rättvis” om lärares etiska dilemman när det gäller rättvisa i olika klassrumssituationer.

Konferensen omfattas också av flera valbara seminarier, som är tematiserade utifrån två av de utmaningar vi står inför, för att uppnå en rättvis skola; språkliga- och kommunikativa möjligheter och hur vi uppnår en tillgänglig skola för alla elever.

Tid:
Måndag 3 februari till tisdag 4 februari. Konferensen inleds kl 11:00 den 3:e och avslutas kl 16:00 den 4:e.
Plats:
Konferensen äger rum på konferenscentret Conventum i Örebro, som ligger 500 meter från Örebro Södra station.

Här finns mer information om konferensprogram och de medverkande:
www.spsm.se/sv/temawebbar/Lika-Varde-konferensen-2014/

Här finns mer information om Specialpedagogiska skolmyndigheten:
www.spsm.se

Konferensen är öppen för journalister. Kontakta pressansvarig på Specialpedagogiska skolmyndigheten för ackreditering:
Erika Bergman tel 010-473 50 51, 070-577 08 83, erika.bergman@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se