Skip to main content

Rektor med vetande firar 10 år

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 06:00 CET

I år firar Rektor med vetande 10 år. Konferensen är ett samarbete mellan Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Första konferensen arrangerades på Malmö högskola den 11 mars 2008. Idag äger Rektor med vetande rum på Malmö universitet och det är femte gången universitetet är värd för konferensen. 

Rektor med vetande är en regional skolledarkonferens kring specialpedagogiska frågor. Årets konferens har temat När hälsa och lärande går hand i hand – möjligheter och utmaningar inom förskola, skola och elevhälsa.

I våra tidigare konferenser har vi haft följande innehåll:

  • Aktuell forskning och skolutveckling inom specialpedagogik, framtida roller för speciallärare och specialpedagog och hur lärandet påverkas av skolans fysiska miljö. Malmö högskola år 2008
  • Betyg och bedömning, åtgärdsprogram och skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Malmö högskola år 2009.
  • Specialpedagogik i brytningstid och rektors ledarskap för elevernas lärande. Högskolan Kristianstad år 2010.
  • Reformåret 2011 – Nya utmaningar för dig som rektor i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Linnéuniversitet, Växjö år 2011.
  • Rektors samverkan med olika professioner för likvärdig utbildning. Malmö högskola år 2012.
  • Rektors ledarskap i en dokumentberoende tid. Högskolan Kristianstad år 2013.
  • Specialpedagogik i ett skolutvecklingsperspektiv. Linnéuniversitet, Växjö år 2014.
  • Mångfald och tillgänglighet. Malmö högskola år 2015.
  • Skolans ledarskap i relation till elevhälsans uppdrag. Högskolan Kristianstad år 2016.
  • Att möta nyanlända barn och ungdomar. Linnéuniversitet, Växjö år 2017.

Specialpedagogiska frågor och skolutveckling har genomsyrat tidigare års konferenser och genomsyrar även dagens konferens. Dagens konferens belyser särskilt hälsa, lärande och miljö i förskola och skola. Forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan barns och ungas hälsa och skolresultat. Skolväsendets stora utmaning är idag att tidigt och kontinuerligt arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Forskning visar vidare att hur pojkar och flickor mår, utvecklas och lär sig, till stor del påverkas av skol- och lärmiljöns kvalitet. Idag fokuserar vi på dessa samband och det viktiga ansvar som skolans ledning, elevhälsa och övrig personal har för att utvecklingen av barns och elevers hälsa och lärande verkligen går hand i hand.

Mer än 200 rektorer och andra professioner inom förskola och skola deltar på dagens konferens. Vi twittrar live från konferensen på @SPSMsverige under hashtaggen #rektormedvetande2018. Följ gärna oss!

Information om våra föreläsningar och seminarier

Konferensens program hittar du här.

Information om konferensen på Malmö universitetets webbplats

Konferensdokumentation från konferensen

Mer information

Petra Eklund, kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen, petra.eklund@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se