Skip to main content

Rosengårdsskolans goda exempel inspirerar andra skolor

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2017 07:15 CEST

Rosengårdsskolan har ett välfungerande arbete med extra anpassningar som leder till ökad studiero och lärande. Tillsammans med Gullviksskolan och Dammhagskolan lyfts deras arbete som goda exempel att inspireras av i ett nytt stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vad är extra anpassningar och hur jobbar vi på skolan med det? Många undrar vad som skiljer extra anpassningar och särskilt stöd åt. Nu har Specialpedagogiska skolmyndigheten förtydligat detta i ett stödmaterial om extra anpassningar som  ska ge skolorna både ökad kunskap och motivation. 

– Viktigast är att alla elever når målen i sin utbildning och vår förhoppning är att det här blir ett stöd i arbetet. Du kan inte kopiera någon annans arbete men du kan få idéer. När vi såg hur Rosengårdsskolan, Gullviksskolan och Dammhagskolan arbetar kände vi direkt att deras arbetssätt kan inspirera andra, säger AnnBrith Eliasson Labraaten, en av myndighetens rådgivare som har tagit fram det nya stödmaterialet.

Samarbete nyckeln till framgång

Materialet vänder sig till rektorer, lärare, fritidspedagoger och medarbetare inom skolornas elevhälsa. Tanken är att det ska fungera för olika verksamheter och vara oberoende av verksamhetens storlek, nuläge och förutsättningar.

– Vi har sett att samarbete mellan olika yrkesroller i skolan är nyckeln till framgång. Att låta arbetet ta tid, våga prova nya arbetssätt, utvärdera och ibland börja om. Vi har blivit imponerade av arbetsglädjen på skolorna, hur de arbetar tillsammans, att alla är noggranna med att ingen ska känna sig ensam med ett ansvar, säger Anna Sjölander, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten som också  arbetat med stödmaterialet.

I materialet berättar rektorer, elevhälsopersonal och lärare och fritidspedagoger själva om sitt vardagsarbete med extra anpassningar. De ger konkreta exempel som också visar att samarbete är en tydlig framgångsfaktor.

Länk till stödmaterialet om extra anpassningar.

För mer information och intervju kontakta:
AnnBrith Eliasson Labraten, specialpedagogisk rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten: tel 070-863 35 91, e-post ann-brith.labraaten@spsm.se.

Anna Sjölander, specialpedagogisk rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten: tel 072-716 57 18, e-post anna.sjolander@spsm.se.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se