Skip to main content

Samarbete mellan Leeds, England och Arvidsjaur, Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 07:00 CEST

Hur arbetar skolor i Sverige för att barn och elever med funktionsnedsättning ska få en likvärdig utbildning som alla andra? Det är frågan när lärare och rektorer från Leeds i England besöker Specialpedagogiska skolmyndighetens kontor i Luleå, torsdag 18 september.

Besöket är sprunget ur ett gemensamt projekt som bedrivits mellan Arvidsjaur och Leeds. I projektet har ingått att titta på vad som är lika och vad som skiljer mellan Sverige och England när det gäller hur vi ordnar stöd och hjälp för barn i behov av stödinsatser. Projektet har involverat förvaltning, högstadieskolan samt elevhälsan i Arvidsjaur. Från Leeds har pedagoger och rektorer från olika stadier varit delaktiga.

Marie Grenemark och Ralph Tjernström, rådgivare vid SPSM kommer att berätta om hur svenska statens stöd ser ut på nationell, regional och lokal nivå. De kommer att berätta för deltagarna inom
vilka områden stödet ges och på vilka olika sätt stödet ges. Representanter från media är välkomna att delta och ställa frågor till alla inblandade.

Datum och tid: torsdag 18 september klockan 13-15

Plats: SPSM:s lokaler, V Varvsgatan 1, Luleå

Ytterligare information:
Marie Grenemark, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten 072-241 40 09
Ralph Tjernström, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten 070-666 85 67
Maria Lavander, Kommunförbundet Norrbotten 070-693 54 60

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Bifogade filer

Word-dokument