Skip to main content

Norra regionen: Skolor får bidrag för att öka delaktighet för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 07:15 CET

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar ut ca 3,7 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 10 projekt i Norra regionen. SIS-medlen delas ut till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt som förbättrar lärmiljön för elever med funktionsnedsättning och ökar deras delaktighet i skolan.

SPSM delar varje år ut särskilda medel till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd för att göra insatser som utvecklar lärandemiljön och som har målet att alla elever ska känna delaktighet och gemenskap i skolan.

I Norra regionen kommer till exempel Perslundaskolan i Ockelbo få 510 000 kronor för sitt planerade projekt för att göra lärandemiljön tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Ett annat exempel är Liljaskolan i Vännäs som får 475 000 kronor för att öka möjligheterna för eleverna att nå måluppfyllelse.

- Vår förhoppning är att skolorna med hjälp av SIS-medel under en tid koncentrerat ska kunna ägna sig åt att skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning för alla, säger regionchefen Kristiina Kulluvaara.

SPSM:s norra region omfattar Sveriges fem nordligaste län, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar 2013 totalt ut 38,6 miljoner kronor till sammanlagt 87 utvecklingsprojekt i hela landet. Ansvariga för grundskolor, gymnasieskolor, särskolor och gymnasiesärskolor kan söka SIS-medel.

Nytt från och med i år är att också ansvariga för förskolor och kommunal vuxenutbildning kommer att kunna söka ekonomiskt bidrag från myndigheten. De skolor som vill ansöka om SIS-medel ska komma in med en ansökan senast 31 augusti i år och formellt beslut meddelas i januari 2014.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker: www.spsm.se/sis

För mer information och intervju kontakta:
Kristiina Kulluvaara, regionchef i Specialpedagogiska skolmyndighetens norra region, 010-473 50 96

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se