Skip to main content

Skolstadens gymnasiesärskola i Helsingborg är 2010 års skola för Lika värde

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 13:15 CEST

Skolstadens gymnasiesärskola, specialutformat estetiskt program, i Helsingborg är ett gott exempel på en inkluderande skola som arbetar för att öka elevers delaktighet i skolans vardag. Skolan vinner utmärkelsen ”2010 års skola för Lika värde” och det Blå äpplet som symbol för sitt arbete.

-    Den samverkan man har mellan Skolstadens gymnasiesärskola och övriga gymnasieskolan menar man har utvecklat hela skolans verksamhet så det känns viktigt att få dela ut priset till just en gymnasieskola, säger Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Man har också lyckats formulera framgångsfaktorer som jag tror att många kan ha glädje av. 

Landets skolor har kunnat nominera sig till utnämningen av ”Lika värde - en skola med stor delaktighet för elever med funktionsnedsättning”. Tanken med priset är att hitta goda exempel på hur landets skolor och förskolor arbetar för att öka elevernas delaktighet i skolans vardag. Deltagande skolorna har fått beskriva sitt arbete enligt en rad kriterier. Bland insända bidrag till har en jury utsett Skolstadens gymnasiesärskola till vinnare. 

Priset delas ut för andra gången av Specialpedagogiska skolmyndigheten i samband med konferensen för Lika värde, som är en nationell mötesplats för specialpedagogisk forskning och praktik. Konferensen äger rum den 20-21 oktober i Göteborg. Representanter från skolan kommer då få ta emot ett blått glas äpple som symbol för sitt arbete och kommer även att få presentera hur de arbetar i skolan för att öka delaktigheten för alla elever. 

Juryn för utnämnandet av 2010 års skola för Lika värde består av representanter från:

  • Lärarförbundet
  • Lärarnas riksförbund
  • Skolverket
  • Forskare
  • Anställda inom Specialpedagogiska skolmyndigheten

Mer information

Kommentar om priset och konferens för Lika värde: Anders Nordin, chef för Nationella resursen, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Telefon: 010-473 51 75 alternativt anders.nordin@spsm.se

Praktiska frågor: Jessica Tjernström, informatör, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Telefon: 010-473 30 56 alternativt jessica.tjernstrom@spsm.se

Kontaktperson på skolan: Kerstin Jordansson. Telefon: 042-1056 55. 

Mer information om priset och motiveringen för priset, om vår konferens för Lika värde och dess program finns på vår webbplats www.spsm.se. Där finns även bild att ladda ner på det blå äpplet som delas ut samband med konferensen för Lika värde till vinnande skola.