Skip to main content

Specialpedagogiska skolmyndigheten växer i Örebro

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 08:52 CEST

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har idag fattat beslut om att flytta Åsbackaskolan från Gnesta till Örebro. Skolan kommer att lokaliseras i anslutning till Birgittaskolan.

 – Naturligtvis hoppas vi att så många som möjligt av personalen i Gnesta väljer att flytta med till skolstarten i Örebro hösten 2014. De känner eleverna väl och har en särskild kompetens för elevgruppen. Men i Örebro finns också en hög kompetens kring elever med flerfunktionsnedsättningar som vi kan vidareutveckla, kommenterar Greger Bååth, generaldirektör.

Den främsta orsaken till dagens beslut är den sjunkande efterfrågan. Elevantalet har gradvis minskat de senaste åren och vid läsårsstarten 2014 tyder prognoserna på tolv elever fördelade på tio årskurser. Det ger ingen möjlighet att utveckla kvalitén i skolan och skapa ett erbjudande av intresse för elever och föräldrar. Greger Bååth igen:

– Att gå in och göra förändringar i barnens skolmiljö är ju bland det svåraste vi kan göra som beslutsfattare inom skolan. Men vi ser ingen annan lösning för att vi på längre sikt ska kunna ta vårt ansvar för en anpassad utbildningsmiljö för dessa elever. Alternativet är att stå passiva och då riskera en ytterligare minskad efterfrågan av en verksamhet vi vet är viktig.

Åsbackaskolan vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och elever med tidig förvärvad dövblindhet. I Örebro kommer Åsbackaskolan att ligga i lokaler i anslutning till Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, Birgittaskolan. Eftersom SPSM:s skola Ekeskolan också ligger i Örebro så finns redan nu nybyggda anpassade elevhem för barnen. Närheten till gymnasiesärskola har också vägts in.

Ytterligare information:
Annika Sundström, informationschef 010-473 50 54 annika.sundstrom@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se