Skip to main content

Specialpedagogiska skolmyndighetens nya Kalmarkontor invigt

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 16:12 CEST

Specialpedagogiska skolmyndigheten invigde sitt nya lokalkontor i Kalmar idag, den 23 maj. Kontoret är ett välkommet tillskott i myndighetens södra region, som har regionkontor i Malmö och ytterligare ett lokalkontor i Växjö.

- Genom att finnas även här, möter vi ett behov vi märkt hos skolhuvudmän, rektorer och pedagoger, säger Christer Fleur, regionchef i Södra regionen. När vår verksamhet hette Specialpedagogiska institutet och även tidigare, hade vi ett lokalkontor i Kalmar, men det lades ned 2006, i samband med att vår nuvarande myndighet bildades. Vi har dock märkt att förfrågningar om specialpedagogiskt stöd minskat markant från denna del av vår region efter att vår närvaro försvann. Vår förhoppning är att vi nu ska kunna tillgodose Kalmar och Blekinge läns behov av specialpedagogiskt stöd på ett bättre sätt.


Invigning och bandklippning förrättades av Mats Trondman, professor i kultursociologi vid LInnéuniverrsitetet, där han bedriver forskning kring barn och ungdomar. Han påpekade vikten av lärare som ser, bekräftar och engagerar sig i sina elever, oavsett deras förmåga att finna sig tillrätta i skolmiljön. Genom att känna sig sedd, kan elever som kanske annars inte skulle fullfölja skolan, inspireras att delta ändå.


På Kalmarkontoret arbetar just nu fyra rådgivare. Planen är att senare i år rekrytera ytterligare två.

Ytterligare information
 Christer Fleur, regionchef Specialpedagogiska skolmyndigheten Södra regionentel 010-473 55 50, christer.fleur@spsm.se

Bella Danowsky, informatör Specialpedagogiska skolmyndigheten Södra regionent
tel 010-473 54 01, bella.danowsky@spsm.se 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se