Skip to main content

Statlig myndighet etablerar sig i Kalmar

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 11:59 CEST

Vid årsskiftet planerar Specialpedagogiska skolmyndigheten att öppna ett lokalkontor i Kalmar. Arbetet med att hitta lämplig lokal pågår för närvarande.

– Syftet är att komma närmare våra målgrupper i framför allt Kalmar och Blekinge län, förklarar Eva Mauritzon, råd och stödchef  Södra regionen, på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Totalt kommer fem rådgivare att finnas på det nya lokalkontoret. I början av höstterminen kommer därför tre helt nya tjänster med specialpedagogisk kompetens och erfarenhet att utlysas.

– Jag ser många fördelar med att vi återigen etablerar oss i Kalmar. Södra regionen omfattar utöver Kalmar län, även Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Vi märker nu att lokalkontoret i Växjö behöver förstärkning. Det känns därför logiskt att lägga den utökningen i Kalmar, så att vi får bättre täckning av även regionens östra delar, säger Christer Fleur, regionchef på SPSM.

 

För mer information kontakta:

Eva Mauritzon, råd och stödchef, Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Södra regionen, tel 010-473 53 84 (även mobil)

Christer Fleur, regionchef, Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Södra regionen, tel 010-473 55 50 (även mobil)

Bella Danowsky, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra
regionen, tel 010-473 54 01 (även mobil)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se