Skip to main content

Teckenspråk på distans

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 07:00 CEST

Den nuvarande deltidsutbildningen med mellan 5-20 dagar per termin på Kristinaskolan i Härnösand, gör idag teckenspråket tillgängligt för 35 elever i grundskolan. Nu tar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Kristinaskolan ytterligare ett steg genom ett projekt där vi erbjuder teckenspråk på distans, mellan de tillfällen eleverna kommer till vår skola. Det gör vi i syfte att ytterligare utveckla teckenspråksanvändandet för eleverna.

- I vår startar vi upp med en pilotgrupp bestående av fem elever. Till höstterminen är tanken att utöka detta till 20 elever, berättar Katarina Olsson, rektor på Kristinaskolan.

Idag, på teckenspråkets dag, släpper SPSM ett nytt webbaserat läromedel för att lära sig teckenspråk. ”Händernas värld” riktar sig till alla som vill lära sig teckenspråk.

- Det här läromedlet kommer vi att använda i distansundervisningen och den undervisande läraren har även varit med och tagit fram Händernas värld, fortsätter Katarina.

För att kunna bedriva distansundervisning i teckenspråk har en lärstudio byggts upp på Kristinaskolan. I lärstudion finns dator, tv-skärmar och en interaktiv skrivtavla. Därifrån undervisar läraren eleverna, genom att vara uppkopplad till en dator hemma på elevens skola.

- Undervisningen kan ske både individuellt och i grupp. Det ska bli mycket spännande att se hur det här tas emot av eleverna och följa deras utveckling, avslutar Katarina Olsson.

Deltidsutbildningen vänder sig till elever med hörselnedsättning i Sveriges fem nordligaste län.

Ytterligare information:
Katarina Olsson, rektor Kristinaskolan telefonnummer 076-774 13 24


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Bifogade filer

Word-dokument