Skip to main content

Våga ta steget – gör utbildningen tillgänglig för alla

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 15:47 CEST

- Vi vill sporra skolorna att våga ta steget att börja förändra. Det är viktigt att förändringarna omfattar både den fysiska och den pedagogiska miljön, och de måste alltid utgå från elevens behov, säger Catrin Tufvesson som är en av projektledarna för SPSM:s tillgänglighetsuppdrag.

Seminarium:
Hur blir skolan tillgänglig för alla elever? fredag 24/9 kl. 12.30–12.50

Föreläsare: Catrin Tufvesson, tekn. dr. och projektledare, och Ulla Sturaeus, projektledare för SPSM:s tillgänglighetsuppdrag.

Välkommen till SPSM:s monter C05:05 på Bok- och biblioteksmässan.
SPSM:s monter har i år tillgänglig lärmiljö som tema. Där visas anpassade läromedel och myndighetens nya webbsidor om tillgänglig utbildning. I montern kan du träffa Tufvesson eller Sturaeus följande tider:
Torsdag 23/9 kl 11.30-13.30
Fredag 24/9 kl 9.00-11.30, 13.30-16.00

Ytterligare information:
Catrin Tufvesson, tekn. dr. och projektledare SPSM:s tillgänglighetsuppdrag,
010-473 54 06, e-post: catrin.tufvesson@spsm.se

Ulla Sturaeus, projektledare SPSM:s tillgänglighetsuppdrag, 010-473 51 45,
e-post: ulla.sturaeus@spsm.se

Tufvesson och Sturaeus kan vara svåra att nå via telefon under tiden mässan på-går, men du kan träffa dem i SPSM:s monter och vid seminariet, se ovan.

Sara Håkansson, informatör, 010-473 60 07, 070-314 39 07, e-post: sara.hakansson@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten ger råd och stöd till skolhuvudmän i deras ansvar för en likvärdig utbildning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, främjar tillgången på läromedel för dessa samt driver specialskolor för vissa elevgrupper. Myndigheten fördelar också bidrag till vissa utbildningsanordnare och till vuxna med funktionsnedsättning för vissa korta studier. Se även vår webbplats www.spsm.se

Bifogade filer

PDF-dokument