Skip to main content

Vägen öppen för tvillingskoleprojektet Tuna – Östervång

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 09:31 CEST

I förra veckan undertecknades hyreskontraktet mellan Lunds kommun och Specialpedagogiska skolmyndigheten, som är huvudman för Östervångsskolan. Därmed undanröjdes det sista hindret för att förverkliga planerna för tvillingskoleprojektet med Tunaskolan och Östervångsskolan.

– Många på Tunaskolan tycker att det ska bli intressant och utvecklande att flytta ihop med Östervångsskolan och bli en tvillingskola. Eleverna på de båda skolorna får då naturlig möjlighet att lära känna varandra. De får då chans att lära sig kommunicera med varandra och bilda nya kompiskonstellationer, säger Mats Jönsson, förvaltningschef barn- och skolförvaltningen Lunds stad.

– Målet är att etablera en tvillingskola, alltså två olika skolverksamheter under samma tak. Det gagnar eleverna i båda skolorna och det gagnar undervisningen, då det öppnar möjligheter till samverkan på flera olika plan, säger Christer Fleur, regionchef på Specialpedagogiska skolmyndigheten Södra regionen. Vi är glada för det goda samarbetet med Lunds kommun. Beslutet visar att Lunds kommun har ambitionen att vara en skolkommun i frontlinjen, vilket hedrar beslutsfattarna.

Det som närmast händer är att detaljprojekteringen startar nu och att den planerade om- och tillbyggnaden av Tunaskolan kan inledas. Bildandet av tvillingskolan Tuna-Östervång är beräknad till januari 2016, i samband med att Östervångsskolan flyttar till sina nya lokaler.

Östervångsskolan har en mer än hundraårig tradition som skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Den är idag en statlig specialskola och undervisningen sker i en tvåspråkig miljö, på talad svenska och på svenskt teckenspråk. Byggnaden är dock gammal och K-märkt och klarar
inte längre fullt ut uppfylla moderna krav på en god undervisningsmiljö för målgruppen.

– Teckenspråket är viktigt och skolan kommer även efter flytten att bedriva sin undervisning i tvåspråkig miljö, säger Ann Holmström, rektor på Östervångsskolan. Det är betydelsefullt att öka det sociala umgänget med jämnåriga för våra elever.

Genom ett nära samarbete skolorna emellan kan eleverna möta fler jämnåriga ungdomar i vardagen i sin skolgång. Delar av undervisningen kan på sikt vara gemensam i t ex idrott, språkval, elevråd, samt inom respektive skolas särskoleverksamhet.

Kvaliteten kan också öka när det gemensamma utbudet av pedagoger kan ge möjligheter till ämneskollegor för skolutveckling. Genom samverkan kan Tunaskolan säkra heltidstjänster för att få en kontinuitet i alla personalgrupper.

Ytterligare information:
Christer Fleur, regionchef Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Södra regionen
Tel 010-473 55 50 (även mobil)

Ann Holmström, rektor Östervångsskolan, Lund
Tel 010-473 55 32 (även mobil)

Mats Jönsson, förvaltningschef barn- och skolförvaltningen Lunds stad, Lunds kommun
Tel 0705-57 83 62

Bella Danowsky, informatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen
Tel 010-473 54 01 (även mobil)

Karin Lilja, press- och medieansvarig Lunds kommun
Tel 0734-15 09 55

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även vår webbplats www.spsm.se

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.
Lund – idéernas stad är med 113 000 invånare Sveriges tolfte största stad.
Lunds universitet och forskningsbyn och innovationscentret Ideon befäster tillsammans med de stora, multinationella företagen Lund som en internationell knutpunkt i norra Europa.
Lunds skolor är bland de bästa i Sverige. Planerings- och förberedelsearbete pågår inför byggandet av den europeiska materialforskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, i Lund.
Lunds kommun är den största arbetsgivaren med ca 9 000 medarbetare.