Skip to main content

Välkommen att besöka Möjligheternas klassrum

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 16:31 CEST

PRESSINBJUDAN

Välkommen att besöka Möjligheternas klassrum
på mässan Skoldagarna i Malmö 29 – 30 oktober

I ett tidigare oprövat samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, skolmöbelföretagen Kinnarps Interior, Frimeko och Lekolar samt med White Arkitekter i Malmö, har det inspirerande konceptet Möjligheternas klassrum skapats.

Möjligheternas klassrum är inte något regelrätt klassrum. Istället är konceptets syfte att inspirera besökarna till nya lösningar och andra sätt att tänka i skolmiljön. Här belyses punktvis några av de aktiviteter och funktioner som förekommer under och efter skoldagen och som behöver tillgodoses för att få en bra inlärningsmiljö. Allt med målet att skapa en tillgängligt utformad skolmiljö.

Forskning visar att ett bra tillgänglighetstänk i hur skolans lokaler används, underlättar lärandet även för dem som har svårigheter. Det ger eleverna – oavsett funktionsförmåga – möjlighet att nå sina mål.

Ytterligare information:

Catrin Tufvesson, tekn dr och nationell samordnare för tillgänglighet i skolans miljö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, tel 010-473 54 06 (även mobil)

Bella Danowsky, informatör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
tel 010-473 54 01 (även mobil)

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se