Skip to main content

Växjös kommunstyrelseordförande inviger behövlig läromedelsutställning

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:39 CEST

Välkommen till invigningen av Specialpedagogiska skolmyndighetens läromedelsutställning i nya lokaler, tisdag den 21 april kl 11.30 på Västra Esplanaden 9 A i Växjö.

I samband med att kommunstyrelsens ordförande i Växjö, Bo Frank förrättar invigningen och klipper invigningsbandet, presenteras Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och dess verksamhet av nytillträdde regionchefen Christer Fleur.

Stöd till skolorna

SPSM:s verksamhet ger viktigt stöd till alla förskolor, skolor och gymnasier när det gäller specialpedagogiska frågor kring elever med någon form av funktionsnedsättning. Läromedelsutställningen är till för att inspirera och hjälpa pedagoger och andra, att hitta anpassade eller andra lämpliga läromedel som kan underlätta inlärningen för eleverna.

Inspirationsseminarier och Öppet hus

Invigningen följs senare under dagen av Öppet hus, med ett inspirationsseminarium kallat Visst kan alla vara med - i idrott, lek och spel. Föreläsare är Lena Hammar. Även under onsdag och torsdag hålls Öppet hus med inspirationsseminarier. Programmet bifogas och pressen är välkommen.

SPSM:s lokalkontor i Växjö ingår i Södra regionen, vars regionkontor finns i Malmö. I regionen ingår även specialskolan Östervångsskolan i Lund.

Välkommen!

Ytterligare information:

Ingrid Salomonsson, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

tel 010-473 54 21 (även mobil)

Bella Danowsky, informatör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

tel 010-473 54 01 (även mobil)

__________________________________________________________________

Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten ger råd och stöd till skolhuvudmän i deras ansvar för en likvärdig utbildning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, främjar tillgången på läromedel för dessa samt driver specialskolor för vissa elevgrupper. Myndigheten fördelar också bidrag till vissa utbildningsanordnare och till vuxna med funktionsnedsättning för vissa korta studier. Myndigheten bildades den 1 juli 2008. Se även vår webbplats www.spsm.se