Skip to main content

Vem kan slå en pensionär?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2013 07:00 CET

Hur står det till med konditionen egentligen? Kan du springa två kilometer snabbare än en pensionär? Den frågan står Birgittaskolans högstadieelever inför när de utmanas av Katarina, en pigg 70-åring tillika motionär, som är redo att tävla.


Den 18 november, precis före lunchrasten, möter Birgittaskolans högstadieelever Katarina i Stadsparken för en springtävling. Bakom idén till utmaningen står Mikael Kroon, som är pedagog på skolan.

– Det har framgått för oss att alltför många elever tycker att det är plågsamt att arbeta med kondition även när det handlar om lättare former av konditionsträning. En stor del av detta beror på att många elever inte är aktiva i föreningar som bedriver idrott och rörelse idag på samma sätt som tidigare. Därför vill vi väcka kampviljan och stärka uthålligheten hos våra elever genom att anordna detta. Vi vill så klart också visa på att kondition inte bara är viktigt utan också roligt.

Att samtala, diskutera och sätta mål för fysiska aktiviteter är självklara utgångspunkter. Mikael berättar att skolan sedan några år har arbetat alltmer systematiskt med elevernas kondition för att öka förståelsen över hur kroppen reagerar på träning. Och att resultaten av detta glädjande nog nu börjar skönjas.

– Vi ser att det börjat ljusna i horisonten, motståndet minskar och eleverna börjar inse att det faktiskt går att nå fina framgångar bättre om man kämpar lite. För att nu höja både intresse och kunskap har Katarina bjudits in till att utmana eleverna så att de ska få mäta sina krafter med en motionerande pensionär.

– Vi hoppas att eleverna genom att möta Katarina ska få insikt i att träning är ett livsprojekt som är direkt kopplat till hälsan oavsett vinst eller förlust. De är redan laddade. Förhoppningsvis bidrar vi till en förståelse för att det är klokt att ta sig ut på en promenad eller en joggingtur med jämna mellanrum.

Till våren kommer eleverna dessutom att kunna utvärdera sina resultat själva genom att anta utmaningen igen. Katarina kommer nämligen även att bjudas in till att springa Birgittaskolans traditionella vårjogg i Oset.

Birgittaskolan är en av Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala skolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Vi finns på Lagmansgatan 19 i Örebro. Telefonnummer till skolan är 010 473 68 28. Mikael Kroon har direkttelefon: 010 473 68 19


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se