Skip to main content

”Vi vill lära allmänheten mer om synanpassning”

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 09:02 CEST

Uttalandet kommer från Elisabeth Brynje Starfelt, rektor på Ekeskolan inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Hon har tillsammans med myndighetens Resurscenter syn i Örebro beviljats cirka 200 000 kr för ett nytt internationellt mobilityprojekt genom Internationella Programkontoret. STEP UP är ett EU-projekt med deltagare från åtta länder. Uppstarten genomförs på Ekeskolan den 8-10 oktober då ett 20-tal personer kommer.

Versalerna i projektet STEP UP står för “Safe travel and movement Through the Environment for young learners with a visual impairment. Promoted by all! Understanding and Participation”. Över hela Europa ges utbildning till personer med synnedsättning genom olika utbud – intresseorganisationer, skolor och specialskolor. Projektets innehåll syftar till att klargöra enkla steg som kan användas av icke-specialister för att förbättra elevernas självständighet när de rör sig i kända miljöer. Meningen med arbetet är också att det sedan ska kunna kompletteras med formell utbildning.

– Internationellt samarbete är mycket viktigt för oss, eftersom vi är den enda specialskolan i vårt land för personer med synnedsättning. Genom projektarbete får vi möjlighet att diskutera internationella värderingar och vilka olika förutsättningar vi har att bemöta elever med synnedsättning. Där har vi mycket att lära av varandra, säger Elisabeth Brynje Starfelt.

Efterfrågan på kunskap är stor

Länderna som deltar i projektet är Nordirland, Republiken Irland, Skottland, Luxemburg, Slovenien, Tjeckien, Finland och Sverige och tillgången på utbildning varierar inom länderna. Det finns begränsad tillgång på specialister och efterfrågan på kunskap är stor.

Projektet kommer bland annat

  • förbättra utvecklingen av kärnkompetens inom området.
  • ge vägledning för att öka medvetenheten hos föräldrar och yrkesverksamma om deras roll för att stötta elever med synnedsättning.
  • ta fram en ordlista med standardiserad terminologi och definitioner.
  • bekämpa bristen på kunskap och medvetenhet om omgivningsfaktorer och potentiella faror för elever med synnedsättning.
  • identifiera vanliga myter om Orientering & Förflyttning, Mobility, som påverkar hur allmänheten uppfattar elever med synnedsättning vilket kan påverka deras deltagande och acceptans i samhället.

STEP UP pågår under två år och det första mötet hålls i Sverige den 8-10 oktober på Ekeskolan med ett 20-tal personer från de medverkande länderna.

Ytterligare information:
Elisabeth Brynje Starfelt, telefon: 010-473 56 23, mobil: 072-532 56 23.

Tidigare EU-projekt inom Comenius som SPSM deltagit i:
Optic-projektet: www.optic-comenius.eu 
Sound and Picture: www.soundandpicture.eu

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se