Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Drygt 8,8 miljoner till skolor och vuxenutbildning i Västra Götaland, Halland och Jönköpings län

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2016 07:30 CET

​17 projekt inom skola och vuxenutbildning i Västra Götaland, Halland och Jönköpings län får i år över 8,8 miljoner i bidrag för särskilda insatser av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Bidrag ska göra skolor i Västra Sverige mer tillgängliga

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2015 08:00 CET

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut cirka 14,5 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) i Västra Götaland, Halland och Jönköpings län. SIS-medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Så kan förskolorna få stöd

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2014 07:00 CET

Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. När personalen behöver ett utökat stöd och mer kunskap kan de vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Hur det kan gå till får förskolechefer i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län veta mer om i konferensen ”Behov och möjligheter i förskolan”.

Drygt 8,5 miljoner till skolor i västra Sverige för att utveckla lärmiljön

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2014 10:47 CET

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut drygt 8,5 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 19 projekt i Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län. SIS-medlen ska finansiera utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Dokument Visa alla 7 träffar

Utvecklingsprojekt som fått SIS-medel i Västra regionen

Förteckning över de 17 projekt inom skola och vuxenutbildning i Västra Götaland, Halland och Jönköpings län får i år över 8,8 miljoner i bidrag för särskilda insatser av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Utvecklingsprojekt som fått SIS-medel 2015

Utvecklingsprojekt som fått SIS-medel 2015

Dokument   •   2015-01-29 08:00 CET

Utvecklingsprojekt som fått SIS-medel 2015 i Västra regionen
Utvecklingsprojekt som fått SIS-medel 2015 i Västra regionen