Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 6 träffar

Drygt sex miljoner till skolor och vuxenutbildning i mellersta Sverige

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2016 08:35 CET

Tolv projekt inom skola och vuxenutbildning i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län får i år drygt 6 miljoner i bidrag för särskilda insatser av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att utveckla lärmiljön för elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Specialpedagogiskt stöd utvecklar förskolor

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2014 07:15 CET

​Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. När verksamheten behöver mer kunskap kan Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbjuda stöd. På konferensen ”Behov och möjligheter i förskolan” berättar representanter från Kils och Ljusnarsbergs kommun om sitt samarbete med SPSM för förskolechefer i hela Mellansverige.

Drygt 12 miljoner kronor till skolor i mellersta Sverige för att utveckla lärmiljön

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2014 07:00 CET

23 olika projekt i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län har i år tagit del av drygt 12 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel). Pengarna ska finansiera utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och delas ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Forskning i praktiken för pedagoger och skolledare

Forskning i praktiken för pedagoger och skolledare

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2013 07:19 CEST

Det finns både likheter och skillnader mellan hur pedagogisk personal och rektorer ser på sitt arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Det visar en studie som tas upp när Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och lärosäten i Mellansverige nu arrangerar en seminarieserie på turné som sträcker sig fram ända till försommaren 2014.

Dokument Visa alla 5 träffar

Utvecklingsprojekt i Mellersta regionen som fått SIS-medel 2016

Utvecklingsprojekt i Mellersta regionen som fått SIS-medel 2016

Faktablad Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd för förskolan

Informationsbladet Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd för förskola beskriver vårt specialpedagogiska stöd till förskolor. Du får bland annat veta hur det går till att ansöka om stöd via vår webbplats, vad det innehåller och hur det fungerar.

Lista över samtliga projekt som fått SIS-medel i mellersta Sverige 2014
Konferensprogram - Tillgänglig utbildning för alla - pedagogisk tillgänglighet

Program och föreläsarpresentationer till tillgänghetskonferensen med temat pedagogisk tillgänglighet i Örebro 7 maj.