Omedelbara åtgärder krävs mot smittspridning i äldreomsorgen, liksom långsiktiga förbättringar

Nyheter   •   Apr 14, 2020 17:38 CEST

Det behövs omedelbara åtgärder för att minska smittspridningen och otryggheten. Personalen på boenden och i hemtjänsten måste ha tillgång till adekvat skyddsutrustning, testas för coronavirus samt ges den utbildning om Covid-19 de behöver. På lite längre sikt måste äldreomsorgen rustas upp på flera plan – arbetsvillkor, kompetens, styrning och att äldres behov är i fokus för insatserna.

Pensionstillägget - ett kortsiktigt steg i rätt riktning, men otillräckligt

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2020 16:42 CET

Ett pensionstillägg på som mest 600 kronor per månad kommer att behövas i många seniorers plånböcker. Samtidigt är detta en kortsiktig åtgärd - politikerna kan inte fortsätta med detta lappa och lagande. 600 kronor mer innan skatt efter ett långt arbetsliv betyder fortfarande att det är olönsamt att ha arbetat som pensionär.

Regeringen måste tillsätta en kriskommission för äldreomsorgen nu

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2019 13:10 CET

Tidningen Kommunalarbetaren visar i en granskning att sex av tio kommuner sparar på äldreomsorgen i år, och att det framöver väntas bli ännu värre. SPF Seniorerna anser att det är förfärligt och att regeringen omgående måste tillsätta en kriskommission för äldreomsorgen.

Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna, om höstbudgeten

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 10:38 CEST

Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna, om höstbudgeten och hur den påverkar pensionärernas ekonomi, vård och omsorg samt bostadsmarknad

Ny rapport: Digitalisering handlar om människor

Nyheter   •   Aug 19, 2019 11:45 CEST

SPF Seniorerna vill med denna rapport uppmärksamma de hundratusentals seniorer som varken kan, vill eller har ekonomiska möjligheter att vara delaktiga i den digitala världen. Som grund ligger en egen undersökning bland våra medlemmar om deras inställning till det digitala samhället

Ny rapport: Bostadstillägg i särskilt boende – kommunernas kassako?

Nyheter   •   Maj 03, 2019 10:11 CEST

I genomsnitt får pensionären behålla 37 procent av bostadstillägget på 2 700 kronor per månad, alltså ungefär 1 000 kronor. Samtidigt medför de ökade avgifterna för särskilt boende på grund av det tillkommande bostadstillägget att 63 procent, eller 1 700 kronor, av bostadstillägget dras in av kommunerna.

40–42 års arbete på heltid för flera vanliga yrkesgrupper ger en liten ekonomisk kompensation som pensionär

Nyheter   •   Mar 21, 2019 10:01 CET

En sammanställning över tio vanliga yrkesgrupper visar att många får en allmän pension på 45-47 procent av slutlönen – långt ifrån de 60 procent som utlovades vid pensionsreformen på 90-talet. "Orimligt att vi har ett system där ett liv i arbete ger i stort sett samma pensionsinkomst som den som inte arbetat" säger Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Rapport: Nya och bättre läkemedel - men inte för alla

Nyheter   •   Feb 05, 2020 11:17 CET

Behandlingen av förmaksflimmer har förbättrats, fler får en adekvat behandling jämfört med för tio år sedan. Samtidigt finns det tydliga skillnader mellan yngre äldre (65–79) och äldre äldre 80+. Den äldsta åldersgruppen får oftare felaktig behandling och får i lägre grad tillgång till de nyaste läkemedlen. Sjukvården har en läxa att göra när det gäller äldre och läkemedel.

Oacceptabelt med ett halvårs väntan på bostadstillägg

Nyheter   •   Jun 27, 2019 12:49 CEST

Väntetiden för bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten är nu uppe i ett halvår. Helt oacceptabelt - de som drabbas är människor med mycket små ekonomiska marginaler, de får inga besked och blir utelämnade, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.

Bedrövligt att dra ner på äldreomsorgen i vårbudgeten

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 10:17 CEST

SPF Seniorerna kommenterar regeringens vårbudget

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • presschef
  • anmcnahg.ehoriqyksocsofin@dospnlfsbvenhkiowhretzrndwa.sysedc
  • 0706-606993

Om SPF Seniorerna

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer.

SPF Seniorerna har cirka 260 000 medlemmar i knappt 800 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.
http://www.spfseniorerna.se/

Adress

  • SPF Seniorerna
  • Hantverkargatan 25b, 6 tr
  • 112 21 Stockholm
  • http://www.spfseniorerna.se/