Nya Eurostat-siffror: 312 000 äldre riskerar ett liv i fattigdom

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 07:29 CEST

Nya siffror från Eurostat visar att 15,8 procent av pensionärerna i Sverige lever under gränsen för risk för fattigdom, en klart högre andel än i övriga nordiska länder och majoriteten EU-länder. Det är oacceptabelt att pensionssystemet inte garanterar ekonomisk trygghet, det måste förändras. SPF Seniorerna har länge varnat för denna utveckling, ändå uteblir kraftfulla politiska åtgärder.

Höjd pensionsavgift måste komma både dagens och framtidens pensionärer till del

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 13:12 CEST

En höjning av pensionsavgiften måste komma både dagens och framtidens pensionärer till del. Allt annat vore ett svek mot de som redan gått i pension eller som snart gör det.

SPF Seniorernas valkrav: Gärna löften som tryggar äldre – men nu vill vi ha verkstad

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 08:10 CEST

SPF Seniorernas förbundsstyrelse vill se fler förslag som ger ett tryggt liv för Sveriges två miljoner seniorer. Några av våra främsta krav till partierna är: se över och förändra pensionssystemet så att det ger pensioner som går att leva på, vi accepterar inte Pensionsgruppen i sin nuvarande form, seniorer ska ha rätt till äldremottagningar och en egen fast läkarkontakt.

Bra med överenskommelse, men befogad oro för låga pensioner även framöver

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:36 CET

Bra att Pensionsgruppen kommit till en större överenskommelse och att de gör något åt de sämst ställda pensionärerna. Tyvärr når inte överenskommelsen fram i flera delar. Det är positivt att man sätter ner foten om premiepensionen och pensionsåldern, men en befogad oro för låga pensioner kommer att finnas kvar lång tid framöver.

SPF Seniorernas nya medlemsundersökning: nästan varannan senior kan byta parti i valet

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 16:40 CET

Inför valen nästa år har SPF Seniorerna genomfört en medlemsundersökning kring medlemmarnas syn på att byta parti och vilka sakfrågor som är viktigast för dem som seniorer. Under 2018 års val kommer över var fjärde väljare att vara 65 år och äldre.

På frågan om man kan tänka sig att rösta på ett parti som särskilt premierar äldrefrågor, även om det innebär att byta parti, svarar 47,9 procent av de tillfrågade ja. Strax under var tredje svarande, 30,2 procent, svarar nej till att byta parti. 21,9 procent av de tillfrågade uppger att de är osäkra. Sammantaget innebär resultaten att bland SPF Seniorernas medlemmar kan nästan varannan tänka sig att byta parti till ett parti som särskilt fokuserar på äldrefrågor. Strax över var femte svarande är osäker medan nära var tredje inte kan tänka sig att byta parti. 


De sakfrågor som de tillfrågade rankar som viktigast i riksdagsvalet för dem som seniorer hamnar äldreomsorg först tätt följd av pensioner och sjukvård. Därefter kommer frågor som egen ekonomi, skatter, bostäder, lag och ordning samt valfrihet i välfärden.

Vilka sakfrågor tycker du är viktigast i riksdagsvalet för dig som senior?
Äldreomsorg 1717
Pensioner 1568
Sjukvården 1526
Egen ekonomi 1099
Skatter 863
Bostäder 723
Lag och ordning 705
Valfrihet välfärden 637
Sjukförsäkringsfrågor 431
Regionalpolitik 419
Landets ekonomi 375
Invandring/integration 369
Miljö 331
Sociala frågor 324
Jämställdhet 296
Etikfrågor 256
Vinster i välfärden 220
Energipolitik 194
Familjepolitik 162
Försvaret 148
EU-frågor 129
Skola/utbildning 117
Företagens villkor/näringslivsfrågor 113
Sysselsättning 99
Barnomsorg 72
Utrikesfrågor 54
Respondenterna har kunnat ange max 5 alternativ och tabellen visar antal svar per sakfråga.

Undersökningen genomfördes av Gullers Grupp med hjälp av webbenkät producerad i verktyget QuestBack. Frågorna handlade om sakfrågor i valet 2018 och prioriterade områden för SPF Seniorerna att driva under valåret. Undersökningen pågick 15-24 september 2017. Utskicket gjordes till 9 022 slumpvis valda medlemmar i SPF Seniorerna. Totalt svarade 2 327 personer, vilket innebär en svarsfrekvens på 25 procent.

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 265 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.
http://www.spfseniorerna.se/

​Nästan hälften av de tillfrågade kan tänka sig att byta parti i riksdagsvalet till ett parti som särskilt lyfter äldrefrågor. De viktigaste sakfrågorna är äldreomsorg, pensioner, vård, egen ekonomi och skatter.

Läs vidare »

SPF Seniorerna kommenterar höstbudgeten

Nyheter   •   Sep 20, 2017 10:37 CEST

Förbundsordförande Eva Eriksson ger både ris och ros till den höstbudget som regeringen presenterade idag.

Utvidga rut-avdraget för seniorer - bör inkludera alla tjänster i hemmet

Nyheter   •   Jun 05, 2017 08:37 CEST

En ny undersökning visar att hälften av SPF Seniorernas 270.000 medlemmar utnyttjat rut-avdraget och att det bland dem fortsatt finns en stor efterfrågan på hushållsnära tjänster som inte ingår i rut-avdraget. Rut-avdraget bör utvidgas till ett hem-avdrag - det ger ökad livskvalitet bland seniorer och har stor sysselsättningspotential, skriver SPF Seniorerna och Almega i Dagens Industri.

SPF Seniorerna och Skattebetalarna: ​Regeringen slår mot seniorernas sysselsättning

Nyheter   •   Jan 30, 2017 11:39 CET

I fjol återinförde regeringen den särskilda löneskatten för 65-plussare som jobbar. Nu visar ny statistik från SCB att deras sysselsättning minskar, precis som vi och andra kritiker har varnat för.

Välkommet pensionstillskott som gör det mer lönsamt att ha arbetat

Pressmeddelanden   •   Maj 01, 2018 10:57 CEST

SPF Seniorerna välkomnar regeringens förslag som på kort sikt gör det mer lönsamt att ha arbetat, på längre sikt behövs dock en översyn av hela pensionssystemet

SPF Seniorerna kommenterar vårbudgeten

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 09:32 CEST

Ett par positiva satsningar berör äldres vård och omsorg, däremot saknas utökat investeringsstöd för seniorbostäder och reformer som skulle kunna stärka äldres livskvalitet genom bättre vård och bra måltider inom omsorgen.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • pressekreterare
 • antanafy.etsriepksedsomjn@usspigfstpenohioworeymrnaha.mcseif
 • 0706-606993

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • stpninnwa.jynowmrdpgstqqrohcm@adsphgfsabenmbiojbregsrnkqa.ccsezm
 • 0733-13 32 82

Om SPF Seniorerna

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer.

SPF Seniorerna har cirka 265 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.
http://www.spfseniorerna.se/

Adress

 • SPF Seniorerna
 • Hantverkargatan 25b, 6 tr
 • 112 21 Stockholm
 • http://www.spfseniorerna.se/