Skip to main content

Götene bäst i Sverige!

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 14:22 CET

Äldreomsorgen i kommunerna är ofta i fokus. I massmedia redovisas i allmänhet de mest negativa exemplen. Det finns ännu fler goda exempel. SPF vill med sin årliga undersökning "Seniorvänlig kommun" visa på det goda exemplet och möjligheten att därmed höja kvaliteten för äldres liv i hela landet.

I den nyinstiftade SPF-utmärkelsen "Seniorvänlig kommun" har Götene kommun i Västra Götaland, i hård konkurrens från flera andra kommuner runt om i Sverige, kommit på första plats för utdelningen 2009.

Juryns motivering är:

"Götene är en kommun där det är gott för seniorer att leva. De spelar en roll i det politiska samtalet och i planeringen för framtiden genom det utmärkta samarbetet mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Där finns bra bostäder med god tillgänglighet och service, bland annat trygghetsbostäder. Götene har satsat på kvalitetsutveckling av seniorers liv och leverne. Kommunens utbud av social service till äldre är ett föredöme."

Juryn 2009 består av: Ordförande: Karl Erik Olsson förbundsordförande SPF, Gerdt Sundström, professor i gerontologi, Kjerstin Genell Andrén, doktor i socialmedicin, Carl-Jan Granqvist, professor i matkunskap samt sekreterare Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker i SPF.

Järfälla kommun i Stockholm får hedersomnämnande.

För mer information, kontakta:
Karl Erik Olsson, ordförande, 0708-73 82 59
Cathrine Swenzén, informationschef, 0733-89 80 18, cathrine.swenzen@spfpension.se

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera