Om Spider Stockholm

Spider Stockholm

Spider arbetar med företag i förändring. Företag som vill växa, ge sig in på nya marknader, lansera nya produkter, tjänster och idéer, kanske introducera en ny säljkanal eller utveckla sitt varumärke. Här är stark
och kreativ marknadskommunikation, med affären i fokus, avgörande för att nå målen.

Men räcker det? Inte alltid. Undersökningar visar att så många som 7 av 10 planerade förändringar
aldrig blir som det var tänkt. Och det beror nästan alltid på bristande kommunikation. Att företagets
medarbetare – de som ska driva förändringen, utveckla, sälja, serva och leverera – inte är med på tåget. Idag är medarbetarna företagets viktigaste ambassadörer. I många branscher är de dessutom själva erbjudandet. Saknar de information om eller förståelse för varför en förändring är nödvändig eller bra, kommer de inte heller att bidra fullt ut. Det är inte ovanligt – men helt onödigt.

Spider erbjuder därför både marknadskommunikation och stöd i det interna förankringsarbetet. Med en helhetssyn blir företagets kommunikation ett kraftfullt verktyg som underlättar förändringsprocessen och koncentrerar insatserna mot gemensamma mål. Det är då det verkligen händer saker – från strategi och kommunikation till engagemang och faktisk förändring.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Adress

  • Spider Stockholm
  • Renstiernasgata 12
  • 116 28 Stockholm
  • Sverige

Prenumerera via RSS