Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 86 träffar

Sportfiskarna tar över ansvaret för laxutsättningarna i Vättern

Sportfiskarna tar över ansvaret för laxutsättningarna i Vättern

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 07:45 CEST

Sedan 40 år tillbaka sker utsättningar av lax i Vättern med syfte att kompensera för bortfallet av en öringstam som slogs ut i början av 1900-talet till följd av utbyggnaden av vattenkraften i Motala ström. Det är nu klart att Sportfiskarna tar över som huvudman för utsättningarna.

SSAB stödjer gäddfabrik

SSAB stödjer gäddfabrik

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 10:10 CEST

SSAB i Oxelösund har som första industriföretag beslutat att delfinansiera en av Sportfiskarnas gäddfabriker.

Ny lagstiftning för vatten – JA TACK!

Ny lagstiftning för vatten – JA TACK!

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 13:00 CEST

Vår natur har fått betala ett mycket högt pris för vattenkraftens utbyggnad. Forsande livsmiljöer har förvandlats till stenöknar och sterila dammar. Många unika fiskbestånd har slagits ut. Du kan hjälpa till att påverka för mer miljöanpassad vattenkraft genom att beställa och bära vår knapp ”Ny lagstiftning för vatten – JA TACK!”

​Sportfiskarna fördelar 200 000 kronor till lokal fiskevård

​Sportfiskarna fördelar 200 000 kronor till lokal fiskevård

Pressmeddelanden   •   2015-04-07 09:05 CEST

Medlemmar i fiskeklubbar och fiskevårdsföreningar lägger årligen ner hundratusentals arbetsdagar helt ideellt på fiskevårdsåtgärder runt om i landet. I år delar Sportfiskarna ut 200 000 kronor från förbundets fiskevårdsfond till detta värdefulla lokala fiskevårdsarbete.

Nyheter Visa alla 117 träffar

​  Sportfiskarna JO-anmäler Länsstyrelsen i Stockholms län

​ Sportfiskarna JO-anmäler Länsstyrelsen i Stockholms län

Nyheter   •   2016-02-08 17:12 CET

Sportfiskarna har idag efter ett lång övervägande lämnat in en JO-anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholms län. Skälet till anmälan är att förbundet anser att myndigheten allvarligt brustit i sin tillsyn av vattenverksamheter. JO-anmälan är framförallt kopplad till ett mångårigt ärende med tillståndslösa dammar i Moraån i Järna.

Blysänken kan förbjudas vid fiske

Blysänken kan förbjudas vid fiske

Nyheter   •   2015-04-21 11:23 CEST

Ett nationellt förbud mot blysänken ska utredas, och kan komma inom två år. Bakgrunden är att ett antal svanar runt Djurgården i Stockholm under vintern konstaterats ha dött av blyförgiftning. En teori som lanserats är att svanarna kan ha fått i sig bly från fiskesänken. Detta är högst osannolikt för samtliga döda svanar men sportfisket måste inte desto mindre miljöanpassa sin egen verksamhet.

Skärgårdsexploatering prövas av Miljööverdomstolen

Skärgårdsexploatering prövas av Miljööverdomstolen

Nyheter   •   2015-04-13 15:07 CEST

Sportfiskarnas har tidigare anmält en omfattande olovlig muddring i Fållnäsviken i Stockholms södra skärgård. Trots obefintligt stöd från länsstyrelsen och avslag i Mark - och miljödomstolen har Sportfiskarna fortsatt driva ärendet. Nu har Miljööverdomstolen gett klartecken till att pröva målet.

Du betalar den småskaliga vattenkraftens vinster

Du betalar den småskaliga vattenkraftens vinster

Nyheter   •   2015-03-24 10:38 CET

Sportfiskarna uppmärksammar att du genom din elräkning betalar för ett enormt resursslöseri: miljöskadlig småskalig vattenkraft blir lönsam genom bidrag, dessutom får anläggningar fortsatt bidrag trots att de kan komma att rivas ut inom några år.

Bilder Visa alla 38 träffar

Damm som saknar tillstånd i Moraån, Södertälje kommun

Damm som saknar tillstånd...

Det finns tyvärr mängder av dammar i svenska vattendrag som hindrar fiskens vandring och som saknar tillstånd och som enligt miljöbalkens...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Tobias Fränstam / Sportfiskarna
Ladda ner
Storlek

1,09 MB • 1200 x 800 px

Ny lagstiftning för vatten - JA TACK!

Ny lagstiftning för vatte...

Tycker du som vi att Sverige ska ha en vattenkraft som tar hänsyn till miljön och fisken? Stöd kampanjen och beställ knappen på: www.nyv...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sportfiskarna
Ladda ner
Storlek

226 KB • 1200 x 743 px

Miljösänken

Miljösänken

Det finns alternativ till blysänken i form av mer miljövänliga sänken i exempelvis stål, kalkfyllda stålhylsor, volfram och det volframha...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Knuts Conny
Ladda ner
Storlek

296 KB • 1200 x 800 px

Gäddyngel

Gäddyngel

Grunda skärgårdsvikar som har varmt vatten och mycket undervattensvegetation är livsviktiga miljöer för fisken. Olovlig strandexploaterin...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Micael Söderman
Ladda ner
Storlek

383 KB • 1200 x 819 px

Dokument 3 träffar

Sammanfattning lokalt fiskevårdsarbete

Sammanfattning lokalt fiskevårdsarbete

Dokument   •   2012-04-10 21:03 CEST

För att undersöka kommunernas vatten- och fiskevårdsarbete har Sportfiskarna genomfört en studie om vatten- och fiskevårdsarbetet bland Sveriges kommuner. Sportfiskarnas studie visar att otillräckliga resurser och bristande stöd från staten samt direkt motverkande regelverk som elcertifikatsystemet, är stora hinder för uppfyllandet av miljömål och vattendirektivet.

Fullängdsverion lokalt fiskevårdsarbete

Fullängdsverion lokalt fiskevårdsarbete

Dokument   •   2012-04-10 20:45 CEST

För att undersöka kommunernas vatten- och fiskevårdsarbete har Sportfiskarna genomfört en studie om vatten- och fiskevårdsarbetet bland Sveriges kommuner. Sportfiskarnas studie visar att otillräckliga resurser och bristande stöd från staten samt direkt motverkande regelverk som elcertifikatsystemet, är stora hinder för uppfyllandet av miljömål och vattendirektivet.

Angående Fortums återuppbyggnad av Stackmoradammen i Oreälven

Skrivelse där Sportfiskarna kräver att Länsstyrelsen Dalarna tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet och stoppar Fortums olagliga återuppbyggnad av Stackmoradammen i Oreälven.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.