Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 90 träffar

Greenwashförsök från Skellefteå Kraft

Greenwashförsök från Skellefteå Kraft

Pressmeddelanden   •   Jul 21, 2016 07:00 CEST

Skellefteå Kraft AB lyssnar vare sig på den konsult man anlitat, eller de miljö- och fiskeintressen som sedan 90-talet försökt förklara att Hednäs kraftverk i Åbyälven bör tas bort. Kraftverket ligger i en mot vattenkraft skyddad sträcka, producerar minimalt med el, och har en fiskväg som aldrig fungerat. Därför är Skellefteå Krafts beslut om minimala åtgärder inget annat än en skandal.

”Ge fan i våra vatten” ger pengar till rivning av två kraftverksdammar

”Ge fan i våra vatten” ger pengar till rivning av två kraftverksdammar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 07:30 CEST

Nordanstigs kommun har beslutat att köpa in två vattenkraftverk i Gnarpsån i norra Hälsingland för att avveckla verksamheten. Syftet är att skapa fria vandringsvägar för fisk och gynna biologisk mångfald och fiskemöjligheter. Sportfiskarna stöttar projektet med pengar från projektet ”Ge fan i våra vatten”.

Historisk storseger för miljön: urminnes hävd är inget tillstånd

Historisk storseger för miljön: urminnes hävd är inget tillstånd

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2016 13:20 CEST

Mark- och miljööverdomstolen har nu genom tre domslut dömt ut urminnes hävd som jämförbart med tillstånd. Domarna kan inte överklagas vilket innebär att de blir vägledande. Detta innebär att alla äldre vattenkraftverk och dammar som saknar tillstånd nu måste söka tillstånd enligt miljöbalken. Fler fiskvägar och utrivningar är en konsekvens av domen. Sportfiskarna har varit part i två av målen.

Kalkningen viktig - dags att justera pH-målet 5,6

Kalkningen viktig - dags att justera pH-målet 5,6

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2016 08:00 CET

En ny rapport beställd av Havs- och vattenmyndigheten visar att kalkningsverksamheten har en mycket positiv effekt på miljön och återskapar stora värden i försurade vatten. En annan viktig slutsats i rapporten är att det lägsta pH-målet 5,6 är för lågt och bör justeras uppåt.

Nyheter Visa alla 118 träffar

​  Hur mycket går samhället i vinst på kalkningen?

​ Hur mycket går samhället i vinst på kalkningen?

Nyheter   •   Apr 28, 2016 10:21 CEST

Sedan 1979 har omkring fem miljarder kronor av offentliga medel bekostat spridning av fem miljoner ton kalk i försurade vatten. Kalkning av sjöar och vattendrag är en av landets mest omfattande miljövårdande insatser. De ekonomiska värden kalkningen generar har inte undersökts i större omfattning sedan 1996. Sportfiskarna anser att det är hög tid att utvärdera även kalkningens ekonomiska effekter.

​  Sportfiskarna JO-anmäler Länsstyrelsen i Stockholms län

​ Sportfiskarna JO-anmäler Länsstyrelsen i Stockholms län

Nyheter   •   Feb 08, 2016 17:12 CET

Sportfiskarna har idag efter ett lång övervägande lämnat in en JO-anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholms län. Skälet till anmälan är att förbundet anser att myndigheten allvarligt brustit i sin tillsyn av vattenverksamheter. JO-anmälan är framförallt kopplad till ett mångårigt ärende med tillståndslösa dammar i Moraån i Järna.

Blysänken kan förbjudas vid fiske

Blysänken kan förbjudas vid fiske

Nyheter   •   Apr 21, 2015 11:23 CEST

Ett nationellt förbud mot blysänken ska utredas, och kan komma inom två år. Bakgrunden är att ett antal svanar runt Djurgården i Stockholm under vintern konstaterats ha dött av blyförgiftning. En teori som lanserats är att svanarna kan ha fått i sig bly från fiskesänken. Detta är högst osannolikt för samtliga döda svanar men sportfisket måste inte desto mindre miljöanpassa sin egen verksamhet.

Skärgårdsexploatering prövas av Miljööverdomstolen

Skärgårdsexploatering prövas av Miljööverdomstolen

Nyheter   •   Apr 13, 2015 15:07 CEST

Sportfiskarnas har tidigare anmält en omfattande olovlig muddring i Fållnäsviken i Stockholms södra skärgård. Trots obefintligt stöd från länsstyrelsen och avslag i Mark - och miljödomstolen har Sportfiskarna fortsatt driva ärendet. Nu har Miljööverdomstolen gett klartecken till att pröva målet.

Bilder Visa alla 40 träffar

Östersjölax

Östersjölax

Den storväxta Östersjölaxen är en enorm resurs som rätt utnyttjad kan skapa massor av arbetstillfällen och regional utveckling i älvdalar...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Ted Logarth
Ladda ner
Storlek

521 KB • 1200 x 849 px

Vildlax från Testeboån

Vildlax från Testeboån

Fiskevårdaren Bernt Moberg med vildlax från Testeboån.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Simon Moberg
Ladda ner
Storlek

663 KB • 1200 x 796 px

Damm som saknar tillstånd i Moraån, Södertälje kommun

Damm som saknar tillstånd...

Det finns tyvärr mängder av dammar i svenska vattendrag som hindrar fiskens vandring och som saknar tillstånd och som enligt miljöbalkens...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Tobias Fränstam / Sportfiskarna
Ladda ner
Storlek

1,09 MB • 1200 x 800 px

Ny lagstiftning för vatten - JA TACK!

Ny lagstiftning för vatte...

Tycker du som vi att Sverige ska ha en vattenkraft som tar hänsyn till miljön och fisken? Stöd kampanjen och beställ knappen på: www.nyv...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sportfiskarna
Ladda ner
Storlek

226 KB • 1200 x 743 px

Dokument 3 träffar

Sammanfattning lokalt fiskevårdsarbete

Sammanfattning lokalt fiskevårdsarbete

Dokument   •   2012-04-10 21:03 CEST

För att undersöka kommunernas vatten- och fiskevårdsarbete har Sportfiskarna genomfört en studie om vatten- och fiskevårdsarbetet bland Sveriges kommuner. Sportfiskarnas studie visar att otillräckliga resurser och bristande stöd från staten samt direkt motverkande regelverk som elcertifikatsystemet, är stora hinder för uppfyllandet av miljömål och vattendirektivet.

Fullängdsverion lokalt fiskevårdsarbete

Fullängdsverion lokalt fiskevårdsarbete

Dokument   •   2012-04-10 20:45 CEST

För att undersöka kommunernas vatten- och fiskevårdsarbete har Sportfiskarna genomfört en studie om vatten- och fiskevårdsarbetet bland Sveriges kommuner. Sportfiskarnas studie visar att otillräckliga resurser och bristande stöd från staten samt direkt motverkande regelverk som elcertifikatsystemet, är stora hinder för uppfyllandet av miljömål och vattendirektivet.

Angående Fortums återuppbyggnad av Stackmoradammen i Oreälven

Skrivelse där Sportfiskarna kräver att Länsstyrelsen Dalarna tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet och stoppar Fortums olagliga återuppbyggnad av Stackmoradammen i Oreälven.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.