Skip to main content

"Business as usual" är inte ett alternativ – de hållbara bolagen är framtidens vinnare

Blogginlägg   •   Maj 15, 2014 09:36 CEST

I en värld med stadigt växande befolkning och begränsade resurser ställs det allt högre krav på näringslivet att anpassa sig till en ny verklighet, där råvaror och andra insatsvaror blir dyrare. De bolag som tar resurseffektivitet på allvar kommer ha betydande fördelar framför sina konkurrenter.

Inom SPP har vi arbetat med hållbarhet i över femton år, och vi gör det av två anledningar – dels för att våra kunder förväntar sig att vi investerar deras pengar på ett ansvarsfullt sätt, dels för att det gör oss till en bättre kapitalförvaltare genom att vi förstår både vilka risker och möjligheter som finns knutna till hållbarhet.

Viljan att ställa om
I dagsläget använder vi människor betydligt mer resurser än vad jorden kan återskapa. Vi lever som om vi hade ett och ett halvt jordklot, enligt en rapport från Världsnaturfonden. Det innebär att vi lever på framtida generationers tillgångar. Fortsätter vi på samma sätt kommer det att behövas mer än två planeter år 2030. Senaste klimatrapporten från FNs klimatpanel IPCC visar också att läget är betydligt mer allvarligt än vi kanske trott. "Business as usual" är alltså inte ett alternativ. Och vi har i både den kunskap och den teknik som krävs för att ställa om våra bolag och våra levnadssätt. Det som måste till är viljan att förändra och det måste gå fort.

Bättre värde för våra kunder
För en tid sedan publicerade Harvard Business Review en studie där avkastningen på de mest resurseffektiva bolagen i ett globalt aktieindex jämfördes med avkastningen på hela index. Slutsatsen var att de mest resurseffektiva bolagen över en femårsperiod genererade en meravkastning på ca 11 % per år. Helt enkelt för att de bolag som tar frågor som energieffektivitet och vattenanvändning på allvar sänker sin produktionskostnad och är lönsammare än sina konkurrenter. Så oavsett vad man tror om klimatförändringar kommer resursknapphet att ha en betydande effekt på bolags framtida lönsamhet och det värde som vi kan generera för våra kunder.

Framtidens vinnare
På SPP benämner vi de hållbaraste och mest framgångsrika bolagen – framtidens vinnare. Med framtidens vinnare menar vi de företag som vi anser vara bäst rustade för att möta morgondagens utmaningar. Bolag som har integrerat hållbarhet i sin kärnverksamhet på ett systematiskt sätt, är finansiellt stabila och samtidigt rustade för att klara morgondagens utmaningar i en hållbar värld.

De bolag som kan göra mer, med mindre resurser är helt enkelt framtidens vinnare!

 

Liza Jonson, vd SPP Fonder


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera