Skip to main content

Stärkt fokus med ny vd i Storebrand Kapitalförvaltning

Nyhet   •   Dec 13, 2013 12:51 CET

Storebrand/SPP kraftsamlar och samordnar kapitalförvaltningen i Sverige och Norge under ledning av nye VD:n Staffan Hansén. Efter snart sex månader i den nya rollen som vd för Storebrand Kapitalförvaltning har Staffan Hansén riktningen klar: "Vi fokuserar på prisvärda, enkla och tydliga fonder med en stark hållbarhetsprofil".

Storebrand Kapitalförvaltning förvaltar totalt runt 500 miljarder (NOK) i Norge och Sverige.

Staffan liknar fondmarknaden vid en vildvuxen rabatt av blommor och ogräs. Fondbolagen bör ta sitt ansvar genom att rensa upp och fokusera på fonder av hög kvalitet som kunderna kan lita på.

- Alla är inte bäst på allt. När kunderna kommer till oss på Storebrand/SPP ska de veta att alla våra fonder är noga utvalda och att vi har fonder som passar de flesta kunder, säger Staffan Hansén, vd Storebrand Kapitalförvaltning.

Indexnära fonder ser Staffan som den grundläggande byggstenen i utbudet, samtidigt som en kvalificerad familj av aktivt förvaltade spetsfonder har en given plats i sortimentet.

- Vi vill erbjuda ett tydligt fondutbud som ger dig möjligheten att komponera en egen portfölj av indexnära fonder, eller välja en aktiv spetsfond som du kan ha höga förväntningar på. Om du pensionssparar kan du låta oss stå för dina fondval, med visshet om att vi mixar ihop din fondportfölj utav noga utvalda fonder.

"Hållbarhet vår styrka"
Staffan tror också att Storebrands kompetens inom hållbara investeringar kommer att vara en avgörande faktor för att producera hög avkastning på längre sikt. Hållbarhetsaspekten påverkar alla företags långsiktiga affärsmöjligheter - inte bara miljöpåverkan utan även bolagens positionering för framtida globala trender, demografisk utveckling och beroende av knappa naturresurser. På Storebrand kapitalförvaltning arbetar tio hållbarhetsanalytiker på heltid med omvärldsanalys och att analysera hur väl bolagen är rustade för att möta framtidens utmaningar.

- Det starkt växande konsumtionssamhället i tillväxtländerna - i kombination med en ökande befolkningstillväxt - innebär såväl stora påfrestningar på naturresurser och miljö, som fantastiska möjligheter för klimatsmarta bolag som kan navigera rätt, lätt och smidigt. Det är vår övertygelse att det är de hållbara bolagen som kommer att leda utvecklingen framöver och vara stjärnbolagen i fonderna.

Från att välja bort till att välja in
För cirka ett år sedan lanserade Storebrand/SPP en ny fond, SPP Global topp 100, där Storebrand/SPP med egen metodik rangordnar 2 500 bolag enligt deras förmåga att skapa långsiktigt hållbar tillväxt.

- Istället för att enbart välja bort de sämsta bolagen tar vi i den här fonden in de 100 bolag som vi tycker har bäst förutsättningar att möta framtida trender. Hållbar drift, positionering för framtida trender, och finansiell stabilitet är hörnpelare i sammansättningen av fonden. Vi är oerhört stolta över att vi brutit ny mark i fondbranschen, och att fonden haft en fantastisk utveckling under sitt första år.

Ser återhämtning på aktiemarknaden
Staffan Hansén, som har en lång och bred erfarenhet inom finansbranschen och som kapitalförvaltare, tror på en positiv trend för aktiemarknaden.

- Sedan finanskrisen 2008 har aktiemarknaden klättrat uppför en ”wall of worry” – distraherad av ständiga och kraftiga orosmoment. Detta har inneburit att många sparare har flyttat från aktiemarknaden till obligationsmarknaden, eftersom obligationer upplevts som trygga samtidigt som de gett en relativt hög avkastning de senaste åren. Min grundbild är att aktiemarknaden kan fortsätta växa under de närmaste åren, i takt med ökande tillväxt, avslutar Staffan.

 

Staffan Hansén är vd för Storebrand/SPPs Bank och Kapitalförvalning. Staffan ingår i Storebrands koncernledning.

LÄS ÄVEN: I huvudet på Staffan Hansén

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy