Skip to main content

Förslagen i premiepensionsutredningen bidrar inte till bättre pension och mer valfrihet

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 14:32 CET

Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder

SPP Fonder har lämnat synpunkter på betänkandet Fokus premiepension (utredningen). Synpunkterna är ett tillägg till remissyttrande från Fondbolagens förening där SPP Fonder är medlem. SPP Fonder menar att de förslag som lagts fram inte kommer uppfylla syftet.

Syftet med förslagen ska enligt skrivningen i betänkandet ”öka sannolikheten för att fler pensionssparare får ett bättre premiepensionsutfall definierat som långsiktigt bättre avkastning till rimlig risk och kostnad med bibehållen stor valfrihet bland fondförvaltare och fonder”.

- Att utgå ifrån att ickevalsalternativet AP7 Såfa är det alternativ som kommer att ge bäst avkastning i framtiden är i sig märklig. Anledningen till att man har många val från början är att ingen kan säga vilken placering som kommer att ge den bästa avkastningen. Förslaget kommer slå särskilt hårt mot det hållbara fondutbudet och absolut inte öka valfriheten. Förslaget går rakt emot det finansdepartementet och regeringen egentligen vill, dvs att styra om kapitalet och låta det arbeta för en mer hållbar samhällsutveckling, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

SPP Fonder är även emot förslaget om att bekräftelseval som inte besvaras av spararen leder till att hela kapitalet flyttas till AP7 Såfa, så kallad negativ avtalsbindning vilket inte används för andra avtal.

- Rent allmänt tycker vi att det är olyckligt att de regler och riktlinjer politiker satt upp både kring information och vägledning, som vi vanligen kallar rådgivning, skiljer sig mellan den vanliga fondmarknaden och AP7 Såfa, avslutar Åsa.

SPP Fonder har lämnat betänkandet Fokus premiepension (utredningen). Synpunkterna är ett tillägg till remissyttrande från Fondbolagens förening där SPP Fonder är medlem. De synpunkter som lämnas här ska ses som ett komplement till de branschgemensamma argument som kommer från Fondbolagens förening som SPP Fonder ställer sig bakom. Läs hela remissyttrandet här.

SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera