Skip to main content

​Fondexperterna tror på nordamerikanska aktier

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2018 14:49 CET

Lars Pettersson, försäljningschef på Storebrand Asset Management

I 2018 års SFEI-rapport (Svenskt Fondexpertindex) som ges ut av SPP/Storebrand rankar fondexperter hos olika fondbolag Nordamerika som främsta börsregion under de kommande 12 månaderna medan råvarutunga Östeuropa hamnar sist. Fondexperterna är samtidigt i princip eniga om att den svenska minusräntan är borta om tolv månader.

– Att Nordamerika rankas främst är något förvånande med tanke på bland annat USAs handelskrig med Kina och avtagande effekter från president Trumps skattesänkningar. Europa påverkas bland annat av Brexit och många tillväxtmarknader pressas av svaga råvarupriser, säger Lars Pettersson, försäljningschef på Storebrand Asset Management i Sverige/SPP Fonder.

Hållbara investeringar allt viktigare
Årets SFEI-rapport visar att hållbara investeringar tas på allt större allvar. 70 procent av fondexperterna svarade att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy, vilket är en kraftig ökning från i fjol. 9 av 10 förväntar sig dessutom att hållbarhetsaspekten kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Gröna obligationer tycks dessutom ha befäst sin position och används nu av 40 procent av de svarande, en fördubbling jämfört med 2017.

– Inte minst utvecklingen för gröna obligationer är mycket spännande att följa, då denna investeringsform nu verkligen tycks få fäste bland professionella investerare, säger Lars Pettersson.

Tema: Politiska faktorer
Temakapitlet i årets SFEI-rapport handlar om politiska faktorer och hur de har påverkat arbetet med fondförvaltning och fondutvärdering under de senaste fem åren. De faktorer som inverkar på global och regional ekonomisk utveckling lyfts fram som de som har haft störst inverkan på fondexperternas arbete. Majoriteten av deltagarna anser sig kunna hantera dagens politiska klimat med befintliga förvaltningsmodeller medan knappt 20 procent av fondexperterna har genomfört eller planerar förändringar. 

– Det är intressant att se hur fondexperterna resonerar kring den här frågeställningen. Till stor del tycks de kunna hantera dagens politiska landskap med sina nuvarande förvaltningsprocesser och de tycks inte påverkas i så hög utsträckning av enstaka politiska utspel. Det är något som privatpersoner kanske kan dra lärdom av i sitt eget sparande, säger Lars Pettersson.

www.sfei.se går det att läsa rapporten i sin helhet.

För mer information kontakta:
Kontaktperson SPP Fonder: Lars Pettersson, 070-354 69 84, lars.pettersson@storebrand.seKontaktperson SPP Fonder: Sara Skärvad, 070-621 77 92, sara.skarvad@spp.se
Kontaktperson Laika Consulting: Kaarlo Airaxin, 070-610 08 54, kaarlo.airaxin@laika.se


Svenskt Fondexpertindex (SFEI) är en oberoende rapport som genomförs varje år av Laika Consulting på uppdrag av SPP/Storebrand. SFEI baseras på personliga intervjuer med personer som har ansvar för eller arbetar aktivt med att utvärdera och investera i fonder inom förvaltning under aktiva mandat. Totalt uppskattas dessa fondexperter kontrollera omkring 840 miljarder kronor eller drygt 20% av Sveriges totala fondförmögenhet.

SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.