Skip to main content

SFEI: Fondexperterna rekommenderar Sverige det kommande halvåret – men varnar samtidigt för eurokrisens följder

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 08:00 CET

Den 28 november publicerar SPP/Storebrand den femte utgåvan av Svenskt Fondexpertindex (SFEI). SFEI utvärderar varje halvår vad svenska fondexperter, som kontrollerar drygt 340 miljarder kr under aktiva fondförvaltningsmandat, tror om marknadsutvecklingen och olika trender inom fondbranschen.

Bland slutsatserna kan nämnas att fondexperterna ser Sverige som den bästa aktieregionen de kommande sex månaderna medan Europa hamnar på en klar sistaplats. Fondexperterna understryker dock att huruvida den globala börsutvecklingen blir positiv eller negativ till stor del beror på hur den europeiska skuldkrisen avlöper. 

– Att Sverige lyfts fram som det främsta, eller kanske minst osäkra, alternativet beror troligtvis på den stora börsnedgången hittills i år som inneburit en mer attraktiv värdering av många bolag, säger Peter Beckman, vice vd för SPP Fonder.

För ett halvår sedan var fondexperternas genomsnittliga aktieprognos för de kommande sex månaderna svagt positiv, men det var även möjligt att skönja en tveksamhet i form av en hög andel negativa prognoser och en lägre genomsnittlig prognos än i tidigare rapporter. Denna tveksamhet till börsutvecklingen kvarstår, och alternativa investeringar lyfts dessutom fram som en viktig trend de kommande åren.

– I dagens oroliga och bevisligen svårbedömda börsklimat är det klokt att se över diversifieringen i sin portfölj. Experternas syn är mer nyanserad nu än tidigare och de tittar inte längre bara på portföljens fördelning mellan aktier och räntor, menar Peter Beckman.

Hela 70 procent av de tillfrågade fondexperterna anser att det behövs en ökad uppföljning av högfrekvenshandeln, och var fjärde vill införa någon form av begränsning. Framförallt efterfrågas ett bättre kunskapsunderlag och att de regelverk som finns idag verkligen efterföljs.

– Att de personer som arbetar aktivt med urval och investering i fonder anser att högfrekvenshandeln står under otillräcklig tillsyn är allvarligt. Vi på SPP Fonder delar åsikten att det är viktigt att göra vad som krävs för att säkerställa förtroendet för börsen. Finansinspektionens nuvarande utredning är ett första steg i denna riktning, men knappast tillräckligt i sig, avslutar Peter Beckman.

Bifogat finns en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i rapporten som är fria att publicera med källhänsvisning. Det går även att beställa rapporten i sin helhet på www.sfei.se eller genom att kontakta Marianne Dalos, Laika Consulting på 0708-633 201 alternativt marianne.dalos@laika.se.
 
För mer information kontakta:
Nathalie Green, PR & kommunikation, Fonder
E-post: nathalie.green@spp.se
Mob: 070-606 93 05
 
Peter Beckman
VVD, SPP Fonder
E-post: peter.beckman@sppfonder.se
Mob: 070-26 94 477
 
Svenskt Fondexpertindex (SFEI) är en marknadsrapport som genomförs varje halvår av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. SFEI baseras på personliga intervjuer med personer som har ansvar för eller arbetar aktivt med att utvärdera och investera i fonder inom förvaltning under aktiva mandat. Totalt uppskattas dessa fondexperter kontrollera omkring 340 miljarder kronor.

 

 

SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy