Skip to main content

SPP förvärvar del av FörsäkringsGirot

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 13:00 CEST

SPP förvärvar tillsammans med Fondförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv, Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag och Skandia försäkringsadministratören FörsäkringsGirot med målet att skapa en öppen branschgemensam standard. FörsäkringsGirot erbjuder en kostnadseffektiv och enkel administration av företags tjänstepensionsförsäkringar.

Merparten av tjänstepensionsmarknaden utgörs idag av premiebestämda planer med ett stort inslag av individuella valmöjligheter. Detta ställer krav på arbetsgivarna att hantera en mer omfattande försäkringsadministration än tidigare. Komplexiteten riskerar att leda till ökade kostnader och minskad transparens för arbetsgivare, försäkringsbolag och anställda. Genom initiativet får arbetsgivarna nu tillgång till en förenklad och samordnad försäkringsadministrativ process, oavsett vilket försäkringsbolag den anställde väljer.

- Detta leder till bättre överblick och kvalitet i hanteringen av de anställdas försäkringar, säger Lars Fitger, tf styrelseordförande i FörsäkringsGirot.

FörsäkringsGirot blir en administrationscentral öppen för marknadens samtliga intressenter och ska verka för ökad transparens, standardisering och vara en långsiktig lösning för såväl arbetsgivare som försäkringsbolag och rådgivare.

- Styrkan ligger just i att tjänsterna är tillgängliga för alla aktörer på tjänstepensionsmarknaden. Målet är att så många aktörer som möjligt ska vilja använda FörsäkringsGirots tjänster. Detta kommer kunna skapa effektiviseringar och kostnadsbesparingar som kommer alla tillgodo, avslutar Monika Rappe, chef Kunderbjudande och Operations, SPP.

De fyra bolagen förvärvar FörsäkringsGirot av Isac Brandberg AB. Transaktionen genomförs per den 6 maj. Tf vd för FörsäkringsGirot AB är Jonas Granström och styrelsens ledamöter är förutom Lars Fitger från SPP, Susanna Malmsten Länsförsäkringar Fondliv, Per Harryson SEB och Bo Ågren Skandia. De fyra bolagen blir lika stora ägare med en fjärdedel var.

Kontaktpersoner på företagen är:

  • Peder Natéus, chef Affärsutveckling & IT, Pension & Försäkring, SEB
  • Monica Rappe, chef Kunderbjudande och Operations, SPP
  • Bo Ågren, affärschef, Skandia
  • Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera