Skip to main content

SPPs regionförsäljning fortsätter att utvecklas positivt

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 07:30 CEST

SPP levererar ett resultat om 468 miljoner kronor före skatt jämfört med 600 miljoner kronor under motsvarande period 2011. Nedgången är hänförbar till räntefallet och påverkar avkastningsdelningen i de garanterade portföljerna.  Premieinkomsterna har under första halvåret ökat med 2 procent samtidigt som kostnader också har minskat med 2 procent.

Avkastningen i den öppna premiebestämda portföljen uppgick till 3,09 procent. Den regionala försäljningen ökade och uppgick i kvartalet till 207 SEK APE. Av den totala nyförsäljningen under perioden utgjorde fondförsäkring 66 procent (68 procent).

- 2012 har börjat bra. Vår regionförsäljning fortsätter att utvecklas positivt. Nyteckningen av fondförsäkring har ökat med 2,9 procent det senaste året och vi är det bolag som ökar mest i branschen. Min förhoppning är givetvis att vi ser en fortsatt stark tillväxt inom fondförsäkring som är det område som vi också satsar mest på, säger Sarah McPhee vd för SPP.

- Vi har ett bra erbjudande av fonder som vi har kompletterat med en modellportfölj. Modellportföljen ger på ett enkelt sätt vägledning vid fondval. Den visar hur olika tillgångsslag och regioner kan kombineras för att sprida risken på ett klokt sätt. För dem som önskar ytterligare stöd finns även förslag på fonder utifrån SPPs marknadssyn.

Fortsatt fokus på enkelhet och transparens
Under året har frågorna kring konkurrens och transparens accentuerats.  Frågorna debatterades även flitigt under Almedalsveckan där SPP deltog och även finansierade rapporten; "En bättre pensionsmarknad – kan trygghet kombineras med valfrihet och konkurrens? av den erkände forskaren Dr Andreas Bergh.

WebbTV -sammanfattning av seminariet då rapporten presenterades i Almedalen.

Under våren introducerades också Normanbeloppet med intentionen att möjliggöra jämförelser mellan olika fonders avgifter. I SPP Fonders fondlista presenteras Normanbeloppet.

- Vi välkomnar alla initiativ som förenklar för kunden men vi som bransch har fortsatt en enorm utmaning att förenkla och öka kunskapen hos den breda allmänheten. Genom att förstå sitt sparande känner man sig tryggare med sina val. Om kunskapen höjs är vi övertygade om att oseriösa aktörer successivt slås ut.

Flytträttsfrågan är ytterligare ett aktuellt ämne som också var ett återkommande tema under veckan i Visby. SPP står för full flytträtt och individens rätt att själv välja leverantör samt att ha möjligheten att samla och överblicka sitt kapital.

Stark solvens
Under andra kvartalet uppgick solvenskvoten för SPP Livförsäkring AB till 2,25 och för SPP Liv Fondförsäkring AB till 2,32 per den 30 juni 2012. SPP arbetar proaktivt och strukturerat med att förbättra solvensen och ser nu resultatet av insatserna.

- Det är bra att våra insatser får en snabb och tydlig effekt, men trots vår starka solvens är de nya regleringarna fortsatt en utmaning för hela branschen. En följd av de nya kapitalkraven i kombination med de historiskt låga marknadsräntorna är att kostnaden för garantier successivt ökar vilket gör att garanterade lösningar blir mindre attraktiva. Framtida garantier kommer att ligga på betydligt lägre nivåer och kommer att kosta mer.

Försäljningen exklusive valcentraler ökade med 5 procent. SPPs totala förvaltade kapital ökade med 3 miljarder kronor och uppgick till 129 miljarder kronor (126 Q2 2011). Inbetalda premier uppgick till 4,2 miljarder kronor. Av de inbetalda premierna var andelen fondförsäkringspremier 63 procent (63 procent Q2 2011). Försäljningen mätt i APE uppgick till 631 miljoner kronor (632 Q2 2011), en minskning om -0,2 procent,

 

SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Vill du prenumerera på våra nyheter och vara säker på att du får dem först av alla.  Klicka på: Följ–knappen överst på sidan. Upprätta din profil (Logga in med LinkedIn alt. Facebook).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy