Skip to main content

Öl var bättre än vatten

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 09:26 CET

Öl var bättre än vatten
Under 1500- till 1800-talen var det bättre att dricka öl än vatten eftersom vattnet var av så dålig kvalitet. Det är ett resultat från ekonomihistorikern Ulrika Söderlind forskning. Nu har hon fått Vin & Sprithistoriska Museets lilla stipendium för att fortsätta sina studier av bryggerinäringen i Sverige mellan åren 1500 till 1800.
Vin & Sprithistoriska Museets stora stipendium har tilldelats Paulina Rytkönen, fil dr, som ska svara på frågan hur det gick till när vin blev så populärt i brännvinslandet Sverige under 1900-talet.

Vinvinkel på Sveriges 1900-talshistoria
Hur gick det till när vin blev så populärt i brännvinslandet Sverige? Det kommer Paulina Rytkönen, fil dr och vinhistoriker vid Södertörns högskola att undersöka. I sitt forskningsprojekt ”Vinkonsumtion i Sverige- ett stycke svensk 1900-tals historia”, som belönas med Vin & Sprithistoriska Museets stora stipendium på 75 000 kr, kommer hon att undersöka och belysa vinets väg in i det svenska folkhemmet. Syftet med studien är att utreda orsakerna bakom den ökning av vinkonsumtionen som skedde i vårt land under 1900-talet och att analysera förändringarna i svenskarnas dryckesmönster.
Trots att det skrivs åtskilliga spaltkilometer om vin varje år i svenska tidskrifter och tidningar är den svenska vinhistorien med få undantag ännu oskriven. Paulina Rytkönens forskning kommer att fylla denna kunskapslucka och Rytkönen, som undervisar om vinets ekonomiska historia, har även för avsikt att skriva en lärobok om vinet i Sverige under 1900-talet.

Bryggerinäringen i Sverige 1500-1800
Stipendiet på 25 000 kr tilldelas ekonomhistorikern Ulrica Söderlind, Stockholms universitet, för en studie av bryggerinäringen i Sverige mellan åren 1500-1800. Under denna period utgjorde ölet en stor del av det dagliga kalori- och näringsintaget.  En vanlig dagsranson var 3-4 liter och i svenska flottan drack mannarna ofta så mycket som 5 liter per dag. Att det faktiskt var mer hälsosamt att släcka törsten med öl än med vatten, som ofta var av dålig kvalitet under denna period, har Söderlind tidigare visat i sin forskning. När flottan bytte ut ölet mot färskvatten under 1700-talet ökade nämligen sjuktalen ombord.
En av de viktigaste ingredienserna i öl är just färskvatten och dessutom krävs då som nu också malt och humle till ölbryggningen. Det är tillgången och efterfrågan på dessa tre råvaror som Ulrica Söderlind kommer att studera ur ett ekonomhistoriskt perspektiv.

För mer information:
Paulina Rytkönen, paulina.rytkonen@sh.se, 08-6084109
Ulrica Söderlind, Ulrica.Soderlind@ekohist.su.se], 070-882 14 45
Eva Lenneman, eva.lenneman@vinosprithistoriska.se, 08-51 91 86 53

Bildtext: Paulina Rytkönen.
Foto: Johan Nygren, Vin & Sprithistoriska Museet.

Fakta:
Vin & Sprithistoriska Museets stipendium syftar till att främja vetenskaplig forskning kring alkoholdrycker och delas ut årligen. För att belönas ska forskningen bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Vidare kan forskning bedrivas inom teknik- och tillverkningshistoria samt inom handel och politik. Stipendiet vänder sig till såväl studenter som doktorander och disputerade.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy