Skip to main content

Stipendier till studier av kvinnlig berusning och till alkoholpolitikens betydelse för restaurangbranschen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 10:20 CET

Stipendier till studier av kvinnlig berusning och till alkoholpolitikens betydelse för restaurangbranschen.

Vin & Sprithistoriska Museets stipendier för att främja vetenskaplig forskning kring alkoholdrycker har tilldelats Alexandra Bogren, Sociologiska Institutionen vid Stockholms universitet och till Eva Hasselgren Östberg vid Handelshögskolan i Göteborg.

Är kvinnors berusning mer problematisk än mäns?

Alexandra Bogren, vid Sociologiska Institutionen vid Stockholms universitet, menar att förbättrad kunskap om människors uppfattning om hur rus, sexuell upplevelse och genus hänger ihop spelar en viktig roll när det gäller att försöka förstå och förebygga våldtäkter och sexuellt våld. Alkoholen kan ses som en genussymbol, där kvinnor och män har olika positioner och Bogren vill i sin forskning testa tesen att kvinnornas berusning betraktas som mer problematisk än mäns. Utgångspunkten är att alkoholen i form av en drink i en kvinnas hand uppfattas som en kulturell symbol för kvinnans villighet och önskan att delta i flirtande och sexuella aktiviteter.

Alexandra Bogren erhåller 75 000 kr för att genomföra studien: ”Den utomvardagliga berusningen? Genus, sexuell utlevelse och berusning i samtida svensk alkoholkultur.

Juryns motivering:

En väl genomarbetad projektbeskrivning, väl teoretiskt förankrad. Temat är alkohol som genussymbol, med olika skepnad för kvinnor och män. Alexandras forskning vidgar synen på genus och rusmedelsbruk. Hon vill studera kulturella kopplingar mellan rus, sexuell upplevelse och genus i ett brett perspektiv.

Spelar alkoholpolitiken någon roll för restaurangbranschens utveckling?

Eva Hasselgren Östberg på Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erhåller 25 000 kr för att fortsätta studera alkoholpolitikens betydelse för restaurangbranschens struktur, utveckling och förändring från 1910-talets slut till omkring 1970.

Juryns motivering:
Restaurangbranschen är en starkt växande sektor i samhället, studier av olika aspekter på verksamheten är av stort intresse. Eva är snart klar med sin avhandling, beskrivningen av avhandlingen visar på intressanta resultat.

Vin & Sprithistoriska Museet delar sedan 1998 ut stipendier till forskning som bedrivs inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Hittills har 12 kvinnor och 6 män erhållit stipendier.

www.vinosprithistoriska.se

För mer information:

Eva Lenneman, intendent, 08-744 70 73, eva.lenneman@vinosprithistoriska.se


Helen Ericsson
Informations- och programansvarig

Vin & Sprithistoriska Museet
Dalagatan 100
113 43 Stockholm

Tel: 08-744 70 72
Mobil: 070-52 333 18
Fax: 08-31 39 28
www.vinosprithistoriska.se

Ägna några timmar åt spriten!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.