Skip to main content

Lönesamtalet – ett riktigt bra tillfälle att prata tjänstepension

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2017 13:40 CET

Lönesamtalet – ett riktigt bra tillfälle att prata tjänstepension.

Visste du att en kvarts miljon människor jobbar statligt? För majoriteten av dem är lönesamtal just nu på agendan. Det är ett ypperligt tillfälle att prata om sin framtida tjänstepension. Just nu ger dessutom filmen ”Lönesamtalet” draghjälp.

Filmen släpps idag i sociala medier och på kampanjwebbplatsen: spv.se/livet.

”Ta reda på hur din lön påverkar din tjänstepension”, det är vårt aktuella budskap i den nya filmen, berättar Camilla Persson, projektledare på Statens tjänstepensionsverk.
Vi vet att de allra flesta ägnar uppmärksamhet åt sin tjänstepension först när de vill ta ut den, då det i själva verket är under hela livet den behöver pratas om.


”Lönesamtalet” är den fjärde och sista filmen i serien som lyfter några händelser i livet när det kan vara extra bra att tänka på sin tjänstepension. Övriga filmer är ”Barnet”, ”Bröllopet” och ”Separationen”.

Mer lön ger mer tjänstepension
Varje gång en anställd ökar sin lön ökar hens framtida tjänstepension. En 25-åring kan se fram emot ungefär 40 års inbetalningar till tjänstepensionen under sin karriär. En person med en månadslön på 30 000 kronor får av sin arbetsgivare 1 800 kronor inbetalt till tjänstepensionen varje månad. För en person som tjänar 40 000 kronor är motsvarande belopp 2 855 kronor. Redan vid en månadslön på 20 000 kronor betalar arbetsgivaren 1200 kronor varje månad till tjänstepensionen. (Exemplen baseras på tjänstepensionsavtalet PA 16, Avdelning I).

Tjänstepensionen engagerar olika
Tjänstepensionen är den mest populära löneförmånen, följt av friskvårdsbidrag och möjlighet att utöva friskvård på arbetstid. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag.

Men det finns regionala skillnader. Bland annat menar majoriteten av anställda i Stockholmsområdet, 57 %, att tjänstepensionen är den allra viktigaste löneförmånen. Medan anställda i norra Sverige, 43 %, inte alls prioriterar tjänstepensionen lika mycket.

Det finns också skillnader beroende på utbildningsnivå. 56 % med högskole- eller universitetsutbildning anser att tjänstepensionen är den viktigaste löneförmånen. Jämför med grundskoleutbildade där 38% anser att tjänstepensionen är den viktigaste löneförmånen.

Fakta: Tre tips för en hög tjänstepension

  • Om arbetsgivaren har kollektivavtal ingår tjänstepension med bra villkor och låga avgifter per automatik.
  • Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal men ändå erbjuder tjänstepension får du välja sparande hos det eller de försäkringsbolag som arbetsgivaren valt ut. Var uppmärksam på vilka avgifter du betalar för sparandet.
  • Om arbetsgivaren inte erbjuder tjänstepension – förhandla dig till det. En rimlig lägsta nivå på inbetalningarna kan vara mellan 4 och 10 % av din lön, beroende på vad du tjänar.


Fakta: De jobbar statligt
Av de drygt 250 000* som arbetar inom staten är ungefär hälften män och hälften kvinnor. Enligt jobbastatligt.se är staten den sektor på arbetsmarknaden som har störst andel högutbildad personal.

  • Cirka 11 000 personer arbetar med it-utveckling och it-stöd i staten och antalet har årligen ökat med 40 % de senaste tio åren.
  • Antalet civilekonomer i staten är drygt 12 000 personer och antalet högskole- och civilingenjörer är nästan 7000 personer.
  • Staten är en av de största arbetsgivarna för jurister i Sverige. Drygt 15 000 statligt anställda har en utbildning inom juridik eller rättsvetenskap.


Fakta: Tjänstepension för den som jobbar statligt
För den som jobbar statligt betalar arbetsgivare in till tjänstepension enligt pensionsavtalet PA 16. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Anställda födda 1988 eller senare får 6 % inbetalt till sin tjänstepension. Anställda som är födda före 1988 får 4,5 % inbetalt till sin tjänstepension och en del får utöver det även förmånsbestämd tjänstepension.

*Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte. Både anställda med månadslön och timlön ingår. (Källa: Arbetsgivarverket).

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare. Vi finns i Sundsvall och är cirka 270 medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy