Srf konsulterna stärker upp med redovisningsexpert

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 16:45 CET

Idag måndag den 12 november börjar Maria Albanese sin tjänst som redovisningsexpert hos Srf konsulterna. Maria har en gedigen erfarenhetsbas som omfattar tjugo år inom redovisningsbranschen och har bidragit med sin expertkompetens inom bland annat Bokföringsnämnden och expertutredningar. Hon har särskilt stark kompetens kring digitalisering och de viktiga K2- och K3-regelverken.

​Srf konsulterna – när redovisnings- och lönekonsulten själv får välja

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 11:30 CEST

Johan Rippe har uttalat sig som ny ordförande hos FAR, där han uttryckt ett stort intresse för redovisnings- och lönekonsulter – ett område där Srf konsulterna har positionerat sig som den mer progressiva och framtidsorienterade organisationen. Srf konsulterna är Sveriges ledande och största branschorganisation för redovisnings- och lönekonsulter.

Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 14:03 CEST

​Srf konsulternas årliga utmärkelseceremoni där redovisnings- och lönebranschens främsta konsulter och verksamhet utses, genomfördes under onsdagskvällen.

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 10:27 CEST

​En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult för att på ett effektivt sätt hålla god kvalitet i företagets redovisning samt säkerställa att lagar och regler efterlevs.

Öppet brev till YH-myndigheten: Efterfrågan på lönekompetens fortsatt stor

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 10:24 CEST

​Löneyrket möter ständigt nya utmaningar inom ett komplext och föränderligt kunskapsområde. Samtidigt ställs ökade krav på effektiva och moderna löneprocesser. Yrkesrollen har blivit tydligare och det är stor efterfrågan på högre lönekompetens, samtidigt som det finns stort intresse för att utbilda sig inom området.

​Ny branschkod för lönehantering

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 11:12 CEST

I arbetet med lönehantering behandlas en stor mängd personuppgifter varför Srf konsulternas förbund nu tagit fram Branschkod GDPR för personuppgiftshantering i löneprocessen. Branschkoden syftar till att skapa gemensam god sed för behandlingen av personuppgifter i lönebranschen.

​Mikro Selekt – mikrokurser för redovisningskonsultbranschen

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 14:18 CET

Nu lanseras Mikro Selekt, ett nytt tidseffektivt online-abonnemang med mikrokurser för redovisningskonsultbranschen. Mikro Selekt ger löpande uppdatering inom aktuella ämnesområden och är ett effektivt sätt att inhämta nya viktiga kunskaper.

​Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

Nyheter   •   Dec 15, 2017 15:12 CET

Rapport om årsredovisningen enligt Rex är näringslivets nya kvalitetskvitto. Företagare i det svenska näringslivet har god nytta av att kunna uppvisa något som styrker kvaliteten i redovisningen som underlag för exempelvis banken, andra finansiärer, leverantörer eller beslutsfattare. Rapport om årsredovisningen är ett kraftfullt kvalitetskvitto som bekräftar att redovisningen håller hög kvalitet.

​DEBATT: Storbolagens sena betalningar – ett gissel för småföretagare

Nyheter   •   Dec 14, 2017 14:59 CET

För Småföretagare är det inte ovanligt med betaltider på uppemot 120 dagar för att få betalt från de stora svenska företagen. Men det är en relativt kort period i jämförelse med Jordbruksverkets skandallånga betaltider på över 2 år, som exemplifierades i ett inslag i Rapport i förra veckan. Oavsett förklaringar om ett krångligt regelverk eller dåliga IT-system så blir signalvärdet stort och som vanligt drabbas småföretagen mest. Hur ska problemen med långa betaltider kunna lösas inom näringslivet om inte ens svenska myndigheter lyckas sköta sina utbetalningar inom rimlig tid.

Långa betaltider är ett stort problem för små företag och en fråga som Näringsminister Mikael Damberg uppmärksammat under hösten. Genom att hota med lagstiftning i frågan har Damberg nu fått till stånd en överenskommelse bland tretton av Sveriges största bolag, med avsikt att korta betaltiderna till sina underleverantörer.

Intentionerna är goda men Småföretagarnas Riksförbund och Srf konsulterna tvivlar på att problemen för småföretagare kommer att lösas inom en rimlig tid även när det nu upprättats en plan på redovisning av betaltider inom ramen för hållbarhetsredovisningen. Det är en sak att förändra strukturerna, men om det inte kopplas till en plan och krav på förändring av betalningskulturen så lär det inte ske någon märkbar förändring inom den närmaste 10-årsperioden.

Nedan har vi två exempel som visar på bristande ansvarstagande angående betaltider till mindre underleverantörer.

  1. Ett medlemsföretag refererade till överenskommelsen till ett av de bolag som varit med i framtagandet av den nya koden och ville nu börja fakturera med 30 dagars betaltid. Svaret från storbolagets sida var att koden inte kan betraktas som ett avtal och därmed inte är gällande eller aktuellt att förhålla sig till. Därmed kvarstår problemet där det lilla företaget fortsatt har 10 dagar på sig att betala sina fakturor till storbolaget, men i det omvända scenariot kräver storbolaget 90 dagar från följande månads första dag.
  2. I ett uppmärksammat inslag i Rapport i förra veckan framkom det att tusentals lantbrukare fortfarande inte har fått utbetalt pengar från de EU-stöd de är berättigade till för de naturvårdande tjänster de utfört för staten och där ansökan gjordes för flera år sedan. Jordbruksverket motiverar försening med ett krångligt regelverk och ett dåligt fungerande IT-system. Oavsett om systemen är krångliga så blir effekten av myndigheternas bristande och långa utbetalningstider att naturvårdande lantbruksföretagare får stora negativa ekonomiska konsekvenser.

Med dessa exempel i åtanke ställer vi oss frågan: Vad motiverar storbolagen att förändra sina attityder angående betaltider när svenska myndigheter inte klarar av att leva som de lär?

Småföretagarnas Riksförbund och Srf konsulterna vill inte enbart höra vackra ord om förbättringar på området. Vi vill se handling i riktig mening så att landets små företag får likvärdiga villkor i sina betalningsrutiner både vid affärer med stora koncerner som till landets myndigheter.

Erik Sjölander
Näringspolitisk talesperson
Småföretagarnas Riksförbund

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör 
Srf konsulterna

För Småföretagare är det inte ovanligt med betaltider på uppemot 120 dagar för att få betalt från de stora svenska företagen. Men det är en relativt kort period i jämförelse med Jordbruksverkets skandallånga betaltider på över 2 år. Oavsett förklaringar om ett krångligt regelverk eller dåliga IT-system så blir signalvärdet stort och som vanligt drabbas småföretagen mest.

Läs vidare »

​Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 10:13 CET

Nordiska principer för redovisningsuppdrag signerades under tisdagen av branschorganisationerna för redovisning och lön i Sverige, Norge och Finland. Ett historiskt ögonblick som omfattar 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras kollegor i Norden. Sverige lanserade nyligen en ny branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, som bygger på de nya nordiska principerna.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Srf konsulterna

Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se