Als09ik3jak7pp1hiamg

​Pressmeddelande: Näringslivets nya kvalitetskvitto för redovisningen

Nyheter   •   Dec 15, 2017 15:12 CET

Rapport om årsredovisningen enligt Rex är näringslivets nya kvalitetskvitto. Företagare i det svenska näringslivet har god nytta av att kunna uppvisa något som styrker kvaliteten i redovisningen som underlag för exempelvis banken, andra finansiärer, leverantörer eller beslutsfattare. Rapport om årsredovisningen är ett kraftfullt kvalitetskvitto som bekräftar att redovisningen håller hög kvalitet.

Media no image

​DEBATT: Storbolagens sena betalningar – ett gissel för småföretagare

Nyheter   •   Dec 14, 2017 14:59 CET

För Småföretagare är det inte ovanligt med betaltider på uppemot 120 dagar för att få betalt från de stora svenska företagen. Men det är en relativt kort period i jämförelse med Jordbruksverkets skandallånga betaltider på över 2 år, som exemplifierades i ett inslag i Rapport i förra veckan. Oavsett förklaringar om ett krångligt regelverk eller dåliga IT-system så blir signalvärdet stort och som vanligt drabbas småföretagen mest. Hur ska problemen med långa betaltider kunna lösas inom näringslivet om inte ens svenska myndigheter lyckas sköta sina utbetalningar inom rimlig tid.

Långa betaltider är ett stort problem för små företag och en fråga som Näringsminister Mikael Damberg uppmärksammat under hösten. Genom att hota med lagstiftning i frågan har Damberg nu fått till stånd en överenskommelse bland tretton av Sveriges största bolag, med avsikt att korta betaltiderna till sina underleverantörer.

Intentionerna är goda men Småföretagarnas Riksförbund och Srf konsulterna tvivlar på att problemen för småföretagare kommer att lösas inom en rimlig tid även när det nu upprättats en plan på redovisning av betaltider inom ramen för hållbarhetsredovisningen. Det är en sak att förändra strukturerna, men om det inte kopplas till en plan och krav på förändring av betalningskulturen så lär det inte ske någon märkbar förändring inom den närmaste 10-årsperioden.

Nedan har vi två exempel som visar på bristande ansvarstagande angående betaltider till mindre underleverantörer.

  1. Ett medlemsföretag refererade till överenskommelsen till ett av de bolag som varit med i framtagandet av den nya koden och ville nu börja fakturera med 30 dagars betaltid. Svaret från storbolagets sida var att koden inte kan betraktas som ett avtal och därmed inte är gällande eller aktuellt att förhålla sig till. Därmed kvarstår problemet där det lilla företaget fortsatt har 10 dagar på sig att betala sina fakturor till storbolaget, men i det omvända scenariot kräver storbolaget 90 dagar från följande månads första dag.
  2. I ett uppmärksammat inslag i Rapport i förra veckan framkom det att tusentals lantbrukare fortfarande inte har fått utbetalt pengar från de EU-stöd de är berättigade till för de naturvårdande tjänster de utfört för staten och där ansökan gjordes för flera år sedan. Jordbruksverket motiverar försening med ett krångligt regelverk och ett dåligt fungerande IT-system. Oavsett om systemen är krångliga så blir effekten av myndigheternas bristande och långa utbetalningstider att naturvårdande lantbruksföretagare får stora negativa ekonomiska konsekvenser.

Med dessa exempel i åtanke ställer vi oss frågan: Vad motiverar storbolagen att förändra sina attityder angående betaltider när svenska myndigheter inte klarar av att leva som de lär?

Småföretagarnas Riksförbund och Srf konsulterna vill inte enbart höra vackra ord om förbättringar på området. Vi vill se handling i riktig mening så att landets små företag får likvärdiga villkor i sina betalningsrutiner både vid affärer med stora koncerner som till landets myndigheter.

Erik Sjölander
Näringspolitisk talesperson
Småföretagarnas Riksförbund

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör 
Srf konsulterna

För Småföretagare är det inte ovanligt med betaltider på uppemot 120 dagar för att få betalt från de stora svenska företagen. Men det är en relativt kort period i jämförelse med Jordbruksverkets skandallånga betaltider på över 2 år. Oavsett förklaringar om ett krångligt regelverk eller dåliga IT-system så blir signalvärdet stort och som vanligt drabbas småföretagen mest.

Läs vidare »
H85piykxkl92hzvzhjsw

​Gemensamma nordiska principer för redovisningsuppdrag

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 10:13 CET

Nordiska principer för redovisningsuppdrag signerades under tisdagen av branschorganisationerna för redovisning och lön i Sverige, Norge och Finland. Ett historiskt ögonblick som omfattar 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter och deras kollegor i Norden. Sverige lanserade nyligen en ny branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, som bygger på de nya nordiska principerna.

Tz7snzd9k4bqmhzlwlot

Vinnarna i Årets Auktoriserade konsulter 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 14:07 CEST

Utmärkelserna Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade Lönekonsult har delats ut för tredje året. Under Srf konsulternas årliga kongressmiddag, korades vinnarna i de två kategorierna. David Wengbrand, Wengbrand Redovisning korades till Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Marie Eishayeh, Lön & HR Bolaget korades till Årets Auktoriserade Lönekonsult.

Frwzafl8fq7si2qxybya

2017 års upplaga av Srf dagarna

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 09:54 CEST

Det är nu dags för Srf dagarna 2017 och Srf konsulternas 81 kongress, Sveriges mest relevanta branschdagar med redovisning och lön i fokus. Srf dagarna pågår torsdag och fredag den 28-29 september på Kistamässan utanför Stockholm, under samma tak som mässan Ekonomi & Företag.

Owts22szuhit849ek6pk

Rex – ny Svensk standard för redovisningsuppdrag

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 14:02 CEST

Nu lanserar Srf konsulterna branschstandarden Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, som bygger på nordiska principer enligt Nordic Accountant Federation. Fler än 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter i Sverige, Norge och Finland baserar nu sina branschstandards utifrån dessa gemensamma grundläggande principer.

Jiohefdi4gobofnrtrsd
Nypkeqsfmixqii60zabe

Samverkan mellan Srf konsulterna och FAR avslutas

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 14:30 CEST

Samarbetsavtalet mellan Srf konsulterna och FAR om den gemensamma auktorisationen för redovisningskonsulter upphör den 31 augusti 2017. Srf konsulterna kommer dock även i fortsättningen att auktorisera redovisningskonsulter och lanserar i höst en ny modern branschstandard för redovisningsuppdrag som baseras på gemensamma nordiska krav.

Media no image

​Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Lönekonsult – ett framtidsyrke

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 10:22 CEST

Löneyrket har under senare år mött nya utmaningar, med krav på mer effektiva och moderna löneprocesser. Yrkesrollen har blivit tydligare och efterfrågan på högre lönekompetens har ökat, samtidigt som det finns ett stort intresse för att utbilda sig inom området.

Framtidsutsikter

Srf konsulterna bedriver ett nära samarbete med lönebranschens intressenter i olika former och träffar representanter för såväl arbetsgivare som rekryteringsbolag. Srf konsulternas kontakter visar att det är fortsatt stor efterfrågan på personer med rätt lönekompetens. Automatisering och digitalisering minskar behovet av löneassistenter, men det är ett stort behov av kvalificerad lönekompetens. Beroende på landsdel och verksamhetsinriktning är behoven inom vissa områden särskilt stora, framförallt i tillväxtregionerna. Dessutom pågår fortfarande ett successivt generationsskifte med pensionsavgångar och stora behov av att kunna rekrytera kompetenta lönekonsulter. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos som presenteras i Yrkeskompassen uppdaterad per 2017-02-09 råder det balans i löneyrket gällande efterfrågan på kompetens. Srf konsulternas uppfattning är att den bilden inte stämmer med de förutsättningar som arbetsgivare har när det gäller att rekrytera personal. Vi ser snarare ett stort behov av anställningar för de som har rätt profil och kompetens.

Stor efterfrågan på lönekompetens

Srf konsulterna, landets ledande organisation för redovisning och lön, har gjort en lyckad branschinriktning inom lön. Sedan 2014 har ca 400 personer genomgått auktorisationen inom lön och intresset är fortsatt stort. Pågående pensionsavgångar inom branschen innebär behov av att hitta lönekompetens. Samtidigt har framförallt företag i de regioner i Sverige där det finns lönecentrum och storstadsregionerna utmaningar att hitta duktiga lönekonsulter att anställa. Svårigheten är att rekrytera rätt kompetens. Matchningsproblematiken är ett faktum som vi behöver jobba aktivt med i lönebranschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som ger en grund för ett framtida arbete inom lön. Det är mycket viktigt för Sveriges företag att dessa utbildare fortsätter att tillhandahålla en grundutbildning för att säkerställa lönekompetens i samhället.

Elever från YH-utbildningar är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt är en resurs för företaget. Srf konsulterna har ett pågående samarbete med de lärosäten som tillhandahåller löneutbildning och validerar utbildningsplanerna för en framtida auktorisation. Srf konsulterna sätter riktlinjer som YH-skolorna med sin lokala förankring hos näringslivet anpassar för att ge möjlighet att skapa rätt utbildning.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna lönekonsulter att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult. Möjligheten har funnits sedan 2014 och idag är det en eftertraktad titel. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för goda kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön (300 YH- poäng) uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult.

Företagarens val

Att anlita ett företag med Auktoriserade Lönekonsulter kommer i allt större utsträckning att vara det självklara valet för de företag som väljer att låta lönehantering skötas via outsourcing. Det kommer även att bli viktigt för arbetsgivare som väljer att hantera sin lön internt för att kunna rekrytera och ge möjlighet till en professionell utveckling. Att kunna förlita sig på att lönehanteringen sköts korrekt, gynnar företagets affärer och lönsamhet.

Löneadministratörens arbete har utvecklats från mycket administration med inslag av rådgivning till ett alltmer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Lönekonsulten förväntas idag arbeta processinriktat och skapa mervärde åt företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags största resurs, de anställda. Lön innefattar många komplexa hanteringar som kan ha stor inverkan för arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället, vilket kräver att de som hanterar dessa frågor har rätt kompetens. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla en god tillväxt av kompetenta lönekonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Lönekonsult.

Stockholm 2017-06-20

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Zennie Sjölund
Branschansvarig Lön 

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

​Löneyrket har under senare år mött nya utmaningar, med krav på mer effektiva och moderna löneprocesser. Yrkesrollen har blivit tydligare och efterfrågan på högre lönekompetens har ökat, samtidigt som det finns ett stort intresse för att utbilda sig inom området.

Läs vidare »
Media no image

Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett framtidsyrke

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 10:21 CEST

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. Många företag väljer att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult för att på ett effektivt sätt hålla god kvalitet i företagets redovisning samt säkerställa att lagar och regler efterlevs.

Framtidsutsikter

En fortsatt positiv trend kring nyföretagandet i kombination med att småföretagen i allt större omfattning väljer bort revision medför ett ökat behov av den kompetens som en Auktoriserad Redovisningskonsult besitter. Redovisningsbranschen befinner sig också i en tid med en stor andel pågående pensionsavgångar. Tillsammans med marknadens ökade behov av hjälp med redovisningen är redovisningsbranschen i mycket stort behov av fler utövare i yrket. Behovet fortsätter att öka och yrket redovisningskonsult är idag ett av de stora bristyrkena på marknaden. Detta bekräftas också via Arbetsförmedlingens senaste prognos som presenteras i Yrkeskompassen uppdaterad per 2017-02-09.

Stort behov av fler redovisningskonsulter

Srf konsulternas drygt 3 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter är anställda på byråer som arbetar med uppdrag åt cirka 330 000 företag. Stora pensionsavgångar inom branschen innebär i sin tur att nära 100 000 företagare inom en snar framtid behöver hitta en ny kompetent redovisningskonsult. Samtidigt är en av deras största utmaningar att hitta duktiga redovisningskonsulter att anställa. Kunderna finns där och många redovisningsbyråer har dessutom kö med kunder som behöver deras hjälp med ekonomihantering och ekonomisk rådgivning. Svårigheten är att rekrytera rätt kompetens. Matchningsproblematiken är ett faktum som vi behöver jobba aktivt med i redovisningsbranschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som leder till yrkesrollen redovisningskonsult. Högskolor och Yrkeshögskolor runt om i landet erbjuder kvalitativa utbildningar med inriktning redovisning. För att kunna säkra näringslivets behov är det av största vikt att dessa utbildare fortsätter att ge studenter en god grundutbildning som leder till att de kan arbeta som kompetenta och efterfrågade redovisningskonsulter eller redovisningsspecialister. Vi ser gärna att det utbildas fler redovisningskonsulter och redovisningsekonomer än tidigare år. Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen eftersom studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt blir en stark resurs i företaget.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna redovisningskonsulter att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. Möjligheten har funnits sedan 2006 och idag är det en titel som eftertraktas hos många arbetsgivare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för goda kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. Den som har en högskoleexamen i ekonomi om 180 högskolepoäng eller den som har en av Srf konsulterna godkänd YH-utbildning i kombination med minst 3 års yrkeserfarenhet, uppnår idag gällande krav för auktorisation.

Företagarens val

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är i allt större utsträckning det självklara valet för företagen. Detta tack vare den kvalitetsgaranti som auktorisationen ger. De företagare som vill fokusera på sin kärnverksamhet och driva sitt företag framåt behöver arbeta sida vid sida med en kunnig ekonom och affärsrådgivare. Utöver de självklara arbetsuppgifterna som bokföring, bokslut och deklarationer kan en Auktoriserad Redovisningskonsult ge företagaren den typ av värdefulla råd som gynnar företagets affärer och lönsamhet. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla en god tillväxt av kompetenta redovisningsekonomer, redovisningsassistenter och redovisningskonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Stockholm 2017-06-20

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Mikael Carlson
Branschansvarig Redovisning

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. Många företag väljer att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult för att på ett effektivt sätt hålla god kvalitet i företagets redovisning samt säkerställa att lagar och regler efterlevs.

Läs vidare »
Ca0xqzzp6clq0ncyqlsk

​Enkla skatteregler bör prioriteras i 3:12-utredningen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 10:37 CET

Srf konsulternas förbund framhåller i sitt remissyttrande över 3:12 utredningens förslag att man principiellt är emot höjd skatt på entreprenörskap och företagsutveckling. - Men vi anser att en höjning av skatten från 20 till 25 procent kan accepteras, förutsatt att regelverket i övrigt inte försämras eller kompliceras, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör, Srf konsulterna.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Srf konsulterna

Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se