This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Johan Parmler

Bild -

Johan Parmler

  • Licens: © All rights reserved (nedladdning tillåten)
  • Av: Svenskt Kvalitetsindex
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 1000 x 800, 84,5 KB
Ladda ner

Ämnen


Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.
Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.
Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.
Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.
Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.
Läs mer på www.srfkonsult.se

Presskontakt