Mette Holst ny vd för SRV återvinning AB

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 09:00 CEST

Styrelsen för SRV återvinning AB har utsett Mette Holst till ny vd. Mette har tidigare varit tf vd på Telge Återvinning AB och controller i Södertälje Hamn. Idag är hon ekonomichef på Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun. Mette Holst tillträder rollen som vd den 27 augusti 2018.

Bengt Svenander utsedd till tf vd i SRV återvinning

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 15:41 CET

SRVs styrelse har i dag beslutat att utse Bengt Svenander till tf vd för SRV återvinning. Bengt ersätter Kajsa Hedberg som lämnade företaget i slutet av oktober. Bengt har arbetat inom kommunal förvaltning i mer än 30 år och har bland annat haft olika roller som kanslidirektör, kommunchef och kommundirektör i Huddinge, Nynäshamn och Haninge.

SRV återvinnings styrelse entledigar företagets VD

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 17:54 CEST

Vi i företagets styrelse tar det förtroende som givits oss på stort allvar. Därför har vi idag tvingats fatta beslut om att avskilja företagets VD från sitt uppdrag.

Bakgrunden är en förtroendekris som varat sedan en längre tid och styrelsen kan inte längre utöva det uppföljnings- och kontrollansvar som följer med vårt uppdrag. Vi har därför tvingats vidta erforderliga åtgärder och beslutat att VD Kajsa Hedberg lämnar företaget.

Process för att finna ny VD påbörjas och under tiden kommer en tillfällig lösning att sökas.

För ytterligare information:

Birgitta Mörk
styrelsens 1:e vice ordförande

Tel 070-955 71 80

Vi i SRV återvinnings styrelse tar det förtroende som givits oss på stort allvar. Därför har vi idag tvingats fatta beslut om att avskilja företagets VD från sitt uppdrag.

Läs vidare »

Nu ska det bli ännu mer baconbränsle och grötgödsel av Södertörnsbornas matavfall

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 06:00 CEST

Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är rätt dåliga på att samla in matavfall, i jämförelse med övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska det bli ändring på det.

Lägesrapport - brand på vår återvinningsanläggning i Huddinge

Nyheter   •   Maj 12, 2016 10:44 CEST

Igår vid 17-tiden utbröt en brand på SRVs återvinningsanläggning Sofielund i Huddinge. Det som brinner är så kallat returbränsle, det vill säga finkrossat brännbart grovavfall. Räddningstjänsten har lämnat Gladö nu på morgonen och vi bemannar med egen personal.

Branden är i skrivande stund under kontroll och det föreligger ingen risk för spridning. Rökutvecklingen är dock fortfarande kraftig. Som försiktighetsåtgärd ber Räddningstjänsten alla som känner obehag av lukten att gå in och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Släckningsarbete kommer att ta tid och det är ett mödosamt arbete att flytta material från brandplatsen. Från SRV finns för situationen specialutbildad personal närvarande och ett brandvaktsschema är upprättat för bevakning nattetid . Orsaken till branden är fortfarande oklar men tros bero på självantändande material.

Till följd av branden tvingas vi tyvärr stoppa mottagning av blandat och brännbart avfall tills vidare. Anläggningen är fortsatt öppet för övrigt material. Vi återkommer med mer information om när vi kan öppna för mottagning av blandat och brännbart igen.

På vår hemsida, www.srvatervinning.se, lägger vi ut information löpande allteftersom vi får mer detaljer över händelseutvecklingen.

​Igår vid 17-tiden utbröt en brand på SRVs återvinningsanläggning Sofielund i Huddinge. Branden är under kontroll och räddningstjänsten har lämnat Gladö nu på morgonen och vi bemannar med egen personal.

Läs vidare »

SRV tar banankontakt för nationella biogasveckan

Nyheter   •   Maj 06, 2016 09:00 CEST

Den 9 och 10 maj uppmärksammar SRV återvinning den Nationella Biogasveckan. Då finns vi på plats i Huddinge Centrum (vid pendeltågstationen) kl 7-9 för att dela ut information om vad som händer med ditt matavfall, dela ut frukt och visa upp våra matavfallskärl.

Pressinbjudan: Invigning av SRV återvinnings nya THS-anläggning

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2015 11:24 CEST

Med levande rockmusik, ekologiska hamburgare, rundvandring och annat trevligt inviger vi på tisdag vår helt nya tvätthallsslamsanläggning (THS) på Gladö utanför Huddinge. Det är den mest moderna av sitt slag och gör SRV Farligt avfall till den tekniskt mest förfinade anläggningen för farligt avfall i Stockholmsområdet.

Kajsa Hedberg ny vd för SRV återvinning

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2014 11:52 CET

​Styrelsen för SRV återvinning AB har utsett Kajsa Hedberg till ny vd för bolaget. Kajsa Hedberg är i dag affärsområdeschef inom Skellefteå Kraft. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 april.

Ny biogasanläggning i Södertörn: 50 procentig ökning av lokalt producerad biogas i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2014 14:15 CEST

Idag togs första spadtaget till en ny biogasanläggning som kommer att förse Stockholm med ytterligare 8 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet om drygt ett år. Projektet är ett samarbete mellan Scandinavian Biogas och SRV återvinning, ett bolag som ägs gemensamt av kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn.

SRV återvinnings vd Robert Falck avgår

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2014 11:42 CET

Robert Falck, som varit vd i SRV återvinning sedan 2009, avgår idag från sitt uppdrag efter beslut av styrelsen.

Styrelsen har beslutat att företagets vice vd och ekonomichef Ingela Sandström går in som tillförordnad vd.

För ytterligare information kontakta:
Sven Gustafsson, styrelseordförande SRV återvinning AB,
tel 08-606 85 85, sven.gustafsson@haninge.se


Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • tf Kommunikationschef
  • anpfn.bolibwndsdskcrogrx@slnrvhratnrerzjvinhnnmdinzag.crsehu
  • 070-404 35 31
  • 070-404 35 31

Om SRV återvinning AB

Jobbar lokalt - tänker globalt

SRV återvinning AB är ett tjänsteföretag som erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering. SRV återvinning ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Företaget har 250 anställda och omsatte 447,9 Mkr (2016). SRV samlar in och hanterar avfall från ca 140 000 hushåll i ägarkommunerna. Dessutom har vi 5300 företags- och verksamhetskunder, allt från små och stora företag till bostadsrättföreningar, förskolor och organisationer. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall samt deponering.

SRV återvinning tar årligen emot ca 300 000 ton avfall på återvinningsanläggningen vid Gladö Kvarn i Huddinge. SRV driver också åtta återvinningscentraler inom de fem ägarkommunerna.

Uppdraget från SRVs ägarkommuner omfattar även ett informationsansvar inom avfallsområdet. SRV arbetar aktivt för att vi och våra kunder ska ta ett gemensamt ansvar för våra gemensamma miljö- och naturresurser genom att minska utsläpp, minimera avfall och öka återvinningen. Utöver den direkta kommunikationen med våra hushållskunder i dessa frågor bedriver vi studiebesöksverksamhet för företag, skolor och andra intressenter.

SRVs ledningssystem är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt
ISO 9001.

Adress

  • SRV återvinning AB
  • Björkholmsvägen 16
  • 141 24 Huddinge
  • Vår hemsida