Skip to main content

Kraftfulla strategiska satsningar hos objektspecialisten SSC

Nyhet   •   Aug 27, 2012 11:43 CEST

Ökad försäljning, kraftfulla strukturella förändringar och stark framtidstro – det är några av förklaringarna till den ledande snickerileverantören SSCs markanta resultatförbättring 2011 på nära 4 miljoner kronor. Uppgången håller i sig under 2012 med fortsatt stark orderingång och hög beläggning.

– Det är glädjande att våra ansträngningar gett resultat. Särskilt positivt är att vi lyckats så bra försäljningsmässigt inom alla våra produktområden och därmed stärkt vår position som specialist på objektsmarknaden, säger SSCs VD Peter Forsséll.

Förbättringen är resultatet av både kostnadsbesparingar, strukturförändringar och offensivt marknads- och säljarbete. Företaget har gjort en genomgripande organisationsöversyn och anpassat såväl omkostnader som personella resurser. Det gör att man nu kan förstärka kompetenserna inom det strategiskt viktiga säljbolaget.

– Vår unika affärsmodell med ett gemensamt säljbolag och kompetenscentrum ger oss viktiga konkurrensfördelar. Särskilt i stora prestigefulla affärer är ofta den höga servicegraden samt stora erfarenheten och kunskapen i säljbolaget tungan på vågen för oss. Det är något som vi nu får utrymme att ytterligare förstärka genom nyrekryteringar, säger Forsséll.

En strategisk satsning som burit frukt direkt är kraftsamlingen av företagets montageverksamhet i ett helt nytt dotterbolag, SSC Entreprenad.

– Här har vi fått en fantastisk uppstart, bolaget har bara några månader efter bildandet mer än en hel årsproduktion i orderstocken.

Även producentföretagen inom SSC satsar offensivt, flera har genomfört eller är i gång med investeringar mångmiljonbelopp i allt från bättre lokaler till effektivare produktion.

– Sammantaget visar detta att vi förstår objektsmarknadens behov, och att marknaden har stort förtroende för oss. Det inspirerar oss naturligtvis att fortsätta utveckla SSC, avslutar Peter Forsséll.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy