Skip to main content

Kvalitetssäkrad rostskyddsmålning i fokus på Ytskydd 2015

Nyhet   •   Mar 20, 2015 14:43 CET

Under mässan Ytskydd 2015 den 4-5 februari i Göteborg genomförde SSG, i nära samarbete med Auktorisationen för Rostskyddsmålning en minikonferens. Drygt 50 beställare och branschexperter deltog och erfarenheterna var mycket goda.

– Det var ett uppskattat evenemang och vi kommer att återupprepa det även nästa år, säger Tina Berggren, projektledare på SSG.

Den 4-5 februari arrangerades för femte gången i rad Nordens största ytskyddskonferens - Ytskydd 2015 - på Svenska Mässan i Göteborg. Fokus var som vanligt inriktat på renovering och skydd av såväl metall- som betongytor. Arrangörer var tidningen Underhåll och Driftsäkerhet i samarbete med Swerea KIMAB, Ytskyddsgruppen.se, Underhållsmässan, tidningen Verkstäderna, Process Nordic och Nordisk Papperstidning.

Över 290 personer besökte konferensens två dagar för att diskutera, nätverka och utbyta erfarenheter inom ytskyddsområdet och för att utveckla branschen. Under den första dagens eftermiddag stod SSG och Auktorisationen för Rostskyddsmålning som värdar för en minikonferens till vilken det kom 50 personer från branschen, mer än förväntat. Bland deltagarna återfanns beställare från såväl skogsindustrin, kraftindustrin, färgtillverkare och målningsentreprenörer. Moderator var Patrik Eriksson från SSG.

Södra Cell Värö

Minikonferensen inleddes med föredrag från Södra Cell Värö av Charlotte Persson, ÅF, och Krister Henningsson, Södra Cell, om erfarenheterna från de målningsprojekt, som har genomförts i samband med Stora Cells storsatsningar.

Felaktigt utförd ytbehandling kan genom rostangrepp förstöra värden som är mycket större än själva ytbehandlingskostnaden. Detta är ett problem som industrin länge arbetat med. Även om entreprenörerna väl känner till problemen, så är det inte alltid säkert att deras underleverantörer är lika uppdaterade.

På Södra Cell Värö har de bra koll på att vanliga underhållsmålningar utförs på ett korrekt sätt. Däremot har de haft vissa problem med målningsarbeten som sker under projektbyggen. Här har de upptäckt att det finns en stor förbättringspotential att uppnå i samband med inköp av större projekt.

När Södra Cells bruk i Värö byggdes om för fyra miljarder kronor i syfte att öka årsproduktionen av barrsulfatmassa från 425 000 ton till 700 000 ton, så hade Södra beslutat att göra allt rätt från början. De har velat höja målningsnivån och har därför tagit hjälp av SSGs Ytskyddskommitté och Auktorisationen för Rostskyddsmålning. Tillsammans bjöd de in ett antal huvudleverantörer för att gemensamt diskutera hur de skulle komma tillrätta med problemen och se till att detta inte händer framöver. Avsikten var att informera och skapa dialog med leverantörerna, utbyta erfarenheter och få dem att förstå vikten av att de vidarebefordrar och tydliggör våra kravspecifikationer även till sina underleverantörer.

Auktorisation för rostskyddsmålning

Därefter höll Charlotte Persson från ÅF Industry ett föredrag om konsekvenserna om det går fel och olika lärdomar från massaindustrin följd av Lars Svedje från Auktorisationen för Rostskyddsmålning. Auktorisationen för Rostskyddsmålning är en branschförening som verkar genom att bibehålla höga kompetenskrav på utförare. Lars Svedje redogjorde i sitt anförande för viktiga verktyg för kvalitetssäkrad rostskyddsmålning. Metallförstörelse är ett omfattande problem i ett industriellt samhälle. Inom metallförstörelse svarar rost för den mest kända förstörelsen. Förhindra rost kan göras genom ytbehandling på olika sätt. Rostskyddsmålning är den traditionellt vanligaste.

Arbetet med rostskyddsmålning styrs av metall, färgmaterial och utförande. Resultatet är avhängigt att arbetet utförs korrekt och fackmannamässigt.

SSG Ytskyddskommitté

Tina Berggren från SSG visade sedan en nygjord ytskyddsfilm och berättade om SSGs ytskyddsstandarder. I SSGs Ytskyddskommitté medverkar representanter från hela branschen, såväl beställare som tillverkare, experter och entreprenörer.

Inom SSGs kommittéer har industrin sedan länge haft ett unikt samarbete över gränserna och tagit fram standarder, tekniska riktlinjer, rapporter, tekniska meddelanden och utbildningar. Nätverket har också arbetat med att påverka myndigheter, tillverkare och leverantörer.

– Alla SSGs standarder är ju till för att få bättre ytskydd i ett livscykelperspektiv. Det är den kunskapen vi nu vill vi förbättra i alla led genom att redan i ett tidigt skede i projektet arbeta tätare med leverantörerna, diskutera lösningar och förbättringar inför framtiden och tillsammans med SSG sedan nå ut till hela branschen med det vi kommer fram till. Om vi gör det rätt redan från början, så blir det bra för alla.

Paneldebatt

Minikonferensen avslutades med en paneldebatt ledd av Patrik Eriksson från SSG. I panelen ingick Mikael Nielsen, Vattenfall Vattenkraft, Jan Gardermyr, Oskar Strandbergs Industrier, Mats Nordin, Tikkurila, och Charlotte Persson, ÅF Industry.

Erfarenheterna av vår gemensamma ytskyddskonferens var mycket positiva.

– Det var ett uppskattat evenemang. Vi har därför beslutat att genomföra denna minikonferens nästa år igen tillsammans med Auktorisationen för Rostskyddsmålning, avslutar Tina Berggren, SSG.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.