Skip to main content

Närmare samarbete mellan SSGs ytskyddskommitté och kärnkraftsindustrin

Nyhet   •   Nov 22, 2011 16:11 CET

SSG Ytskyddskommitté och Samarbetsgruppen för ytskyddsfrågor inom kärnkraften träffades nyligen för att diskutera gemensamma frågor vid ett studiebesök hos Oskarshamns kärnkraftverk och hos Svensk Kärnbränslehantering ABs anläggning, Äspölaboratoriet.

Den viktigaste frågan som diskuterades var hur problemet med att nämnden för auktoriserade rostskyddsmålningsföretag har upphört. Nämndens syfte har varit att verka för kvalificerad rostskyddsmålning inom industrin.

SSG Ytskyddskommitté och Samarbetsgruppen för ytskyddsfrågor inom kärnkraften kom under mötet överens om att gemensamt lämna en förfrågan till auktorisationsnämnden och Sveff om att starta upp verksamheten igen. De redogjorde också för konkreta förslag på åtgärder för att förbättra förutsättningarna att driva verksamheten.

Fortsatt framtida samarbete

Mötet upplevdes som ett bra forum, eftersom båda grupperna arbetar med samma frågeställningar. Samarbetet kommer troligtvis att fortsätta även i framtiden och ett av de samarbetsområden som anfördes under mötet var färgsystemens egenskapskrav.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy