Skip to main content

Ny webbutbildning för alla i elsäkerhet

Nyhet   •   Aug 28, 2012 11:52 CEST

SSG har startat ett projekt för att ta fram en helt ny webbaserad säkerhetsutbildning med fokus på elsäkerhet och risker med el. Den nya utbildningen, som riktar sig till alla anställda inom industrin, kommer att, enligt plan, lanseras i november i år.

Det är vanligt att olyckor med el beror på felaktig hantering av elutrustningar och felaktigt beteende i närheten av eller i miljöer som innebär elfara. Enligt svensk arbetsmiljölag och ellagen ska all personal, som arbetar i industri- eller annan verksamhet ha nödvändiga kunskaper kring faror med el, för att förebygga tillbud och elolyckor.

Flera av SSGs kunder har mot denna bakgrund framfört önskemål om en grundläggande webbaserad elsäkerhetsutbildning för all personal som arbetar i industri- eller annan verksamhet. Utbildningen ska bidra till nödvändiga kunskaper kring faror med el och syftet är att förebygga tillbud och elolyckor, ge de anställda en bättre kunskap om skötsel av elanläggningar samt bidra till en ökad rapportering om elrisker och dåliga och farliga elanläggningar.

- SSG har därför under hösten startat ett projekt med målet att redan i november kunna lansera en webbaserad grundläggande utbildning för all personal om risker med el för att förebygga elolyckor och minska kostnader för skador på egendom. Utbildningen ska även vara ett stöd för företagen att uppfylla svensk arbetsmiljölag och ellagen, som säger att all personal som kommer i kontakt med el på arbetsplatsen ska ha information om elfaran, säger Mats Karlsson, chef för SSGs affärsområden Teknik.

Färre tillbud och lägre kostnader

Målen med den nya utbildningen är ökad el- och personsäkerhet, förebyggande av tillbud och elolycksfall, ökad andel rapportering av elolyckstillbud och elolyckor samt uppfyllande av arbetsmiljölagen och ellagen.

- Ökad kunskap om risker med el bidrar förutom till att minskat antal tillbud och olyckor till att minska stora kostnader i samband med driftstörningar och reparation av skador och på anläggningar, säger Mats Karlsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy