Skip to main content

VA-industrin står inför en gigantisk utmaning: "Här behöver vi hjälp av SSG."

Nyhet   •   Maj 24, 2016 11:21 CEST

Fotograf: L-G Norlin

Enligt Per Grünhagen, VA-chef för Umeå kommun och Vindelns kommuner och via det gemensamma bolaget Vakin kund till SSG, så är likheterna mellan VA- och processindustrin många. Därför ser han gärna ett närmare standardiseringssamarbete mellan SSG och branschorganisationen Svenskt Vatten.

Vakin AB, som är namnet på det gemensamma vatten- och avloppsbolaget för Umeå och Vindelns kommuner, är en relativt ny kund till SSG.

– Jag har tidigare arbetat inom SCA och är väl bekant med SSGs tjänster. Sedan en kort tid tillbaka har vi även inom Vakin börjat att använda oss av SSG Standarder och vi har även planer på att använda SSG Entre, säger Per Grünhagen, VA-chef för Umeå kommun och Vindelns kommuner.

Vakins uppgift är att se till att förse invånarna i Umeå och Vindelns kommuner med ett gott och högkvalitativt dricksvatten, liksom att hantera hushållens avfallsprodukter, såväl avloppsvatten som fast avfall och återvinningsmaterial – allt detta med miljön i fokus.

Verksamheten bedrivs inom avdelningarna, Vatten & Avlopp och Avfall & Återvinning. Bolaget sköter drift och underhåll av tio vattenverk, 19 avloppsreningsverk, 120 pumpstationer och åtskilliga mil ledningsnät samt byten och avläsning av vattenmätare.

Inom Vakin arbetar 125 personer och bolaget ägs gemensamt av Umeå och Vindelns kommuner.

Viktigt med resurseffektivt underhåll

Per Grünhagen ser gärna ett närmande mellan SSG och VA-branschen.

– Likheterna mellan skogs- och VA-industrin är många, säger han och tillägger:

– VA-branschen är liksom skogsindustrin mycket kapitalintensiv. Om vi idag skulle bygga upp en ny VA-anläggning, så skulle det grovt uppskattat kosta runt 15 miljarder kronor bara i Umeå kommun. Det är mer än vad en pappersindustri kostar. Därför är det för oss oerhört viktigt med resurseffektivt underhåll och att hela tiden jobba för att nå minimala kostnader för att få en så låg livscykelkostnad som möjligt. Miljökraven och kraven på att bli mer energieffektiva ökar. Därför gäller det att hitta bästa möjliga underhållsmetoder och att ha en hög tillgänglighet. Vi har mycket att lära oss av skogsindustrin om resurseffektivt underhåll, säger han.

Stora investeringar krävs

Enligt Per Grünhagen har vi bara sett början på underhållsutvecklingen på VA-sidan. På 1960- 70-talen satsade staten mycket på att bygga ut landets VA-anläggningar. Därefter har utvecklingen stått stilla.

– Nu står vi inför en ny utmaning. Totalbeloppet för de samlade investeringarna i landets alla VA-verk är större än motsvarande investeringar i landets pappers- och massaindustri. Nu är vi efter 60-80-talens investeringar på väg in i en ny investerings- och kostnadspuckel när det är dags att förnya anläggningarna och då blir underhållet oerhört betydelsefullt.

För att klara av denna utmaning går allt fler VA-verk samman för att nå skalfördelar genom att skapa större och resurseffektivare enheter. Denna utveckling är bara i sin linda.

– Vi tittar också på automation och fjärrövervakning. Här har vi mycket att lära av processindustrin, där styrsystem styr fabrikerna och personalens roller blir allt mer övervakande, säger Per Grünhagen.

Många gemensamma nämnare

Enligt Per Grünhagen har VA-industrin många gemensamma nämnare med processindustrin.

– Vi har mycket att lära av processindustrin, deras tänk, men samtidigt har vi kanske ett annat tryck på oss när det gäller miljö- och energifrågor, som SSG i sin tur kan lära sig av. Många standarder, som redan finns inom SSG, fungerar för oss också. Mycket av utrustningen är lika. Alla SSGs standarder tror jag att vi skulle kunna använda oss av inom VA-branschen i betydligt högre grad än vad vi gör idag. Vi tittar idag också på SSG Entre, som skulle fungera utmärkt även för oss.

Vill se ett samarbete med Svenskt Vatten

Han ser gärna ett närmare samarbete mellan SSG och Svenskt Vatten, som är en intresseorganisation för VA-industrin.

– I och med att branschen inte har arbetat med detta, så finns det idag inte några färdiga standardiserade lösningar för exempelvis pumpstationer och mindre reningsverk. Kommer det fram bra standarder, så kan vi få fram helt andra lösningar som gör att de nödvändiga investeringar de kommande åren blir betydligt mer kostnadseffektiva. SSG och Svenskt Vatten borde gå ihop och göra något gemensamt här. Då skulle VA-branschen utvecklas. Ett samarbete med Svenskt Vatten är därför verkligen något jag vill rekommendera. Där skulle SSG kunna tillföra en hel del viktig kompetens.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy