Skip to main content

Pengar från Boverket till Skattegården i Skäggetorp

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 14:20 CEST

Boverket har beslutat att bevilja Stångåstaden 1,5 miljoner kronor för ett projekt i Skattegården.

Stångåstaden ska tillsammans med hyresgästerna planera och göra om de fem lekplatser som finns i anslutning till varje gård i Skattegården. Syftet med projektet är att öka trygghetsupplevelsen genom att skapa bättre mötesplatser dit alla åldrar söker sig.

- För oss fastighetsägare är det naturligtvis viktigt att våra hyresgäster har väl fungerande mötesplatser i sitt närområde, där grannsämjan kan frodas, säger Ann-Kristin Elsehamn, stadsdelsutvecklare hos Stångåstaden. En viktig del är också att involvera hyresgästerna i arbetet och skapa delaktighet redan från början.

Arbetet ska vara klart sista augusti 2018.

För mer information kontakta gärna:
Ann-Kristin Elsehamn, stadsdelsutvecklare, tel. 013-20 86 58

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 700 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1800 bostäder fram till 2019.