Skip to main content

Stångåstaden behåller hög rating

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 14:07 CET

Stångåstaden behåller sitt höga ratingbetyg från kreditinstitutet Standard & Poor’s, som bekräftar kreditbetyget AA-/Stabil/A-1+ och kreditbetyget 'K-1'.              

Sidinnehåll

Ratingföretagets motivering är att Stångåstaden har stark ekonomi och låga räntekostnader och är det ledande bostadsbolaget på hyresmarknaden i Linköping

Standard & Poor’s har gett Stångåstaden ratingbetyg sedan 2004. De framhåller ett starkt och stabilt finansiellt resultat med stora övervärden i fastighetsportföljen som grund för det höga ratingbetyget.

- I Linköping har bostadsbyggandet nått rekordnivåer under 2015, vilket ställer stora krav på oss som kommunens allmännyttiga bostadsbolag, säger Fredrik Törnqvist, vd. Vårt utgångsläge är lyckligtvis bra med låga räntor, hög efterfrågan på bostäder och ett mycket starkt resultat för året.

Linköping hade 31 december 2015 fler än 153 000 invånare. Befolkningsökningen innebär en fortsatt efterfrågan på bostäder. Därför storsatsar Stångåstaden på nyproduktion under de närmaste åren. I bolagets planering för de kommande 4–5 åren finns projekt för cirka 2 500 nya lägenheter.

Ombyggnationer och renoveringar kommer att göras fortlöpande i en mängd stadsdelsområden och förbättrar standarden i stora delar av beståndet.

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, tel. 072-574 96 60

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 700 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1800 bostäder fram till 2019.