Skip to main content

Läs ♥ förskola: tillsammans för barnens språkutveckling

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 09:58 CET

Nu har ytterligare 17 pedagoger och bibliotekarier genomfört utbildningen Läs ♥ förskola. Förhoppningen är att satsningen skall fungera som ett stöd för möjligheten att gemensamt utveckla det viktiga läsfrämjande arbete som förskolan och biblioteket utför. 

Igår fick 17 pedagoger och bibliotekarier ta emot sina intyg efter en avslutande workshop. Sedan starten 2017 har nu sammanlagt 45 pedagoger och bibliotekarier gått igenom Läs ♥ förskola. Utbildningen utgår från bilderbokens mångfald och möjligheter och syftar till att öka medvetenheten och kunskapen kring hur viktig bilderboken är i arbetet med att främja barns tidiga språkutveckling, där:

  • fler barn skall få möta böcker och bli lästa med
  • förskola och bibliotek skall hitta nära samarbetsformer
  • barnlitteratur skall användas i det dagliga arbetet på förskolan
  • föräldrar skall få information och kunskap om läsningens betydelse.

   Från den avslutande workshopen.

Studiecirkelupplägg under ett år

Utbildningen är upplagd som en studiecirkel med ett antal träffar under ett år och ett par halvdagsutbildningar med forskare och inspiratörer. 

- Det har varit fantastiskt roligt och intressant att följa deltagarnas utveckling av metoder och arbetssätt. Att få ta del av varandras erfarenheter och aha-upplevelser ger så mycket tillbaka till gruppen vid varje träff, säger Anna Hedlund, mediapedagog på Stadsbiblioteket Göteborg och projektledare för satsningen Läs ♥ förskola.

Nätverk tar vid

Deltagarna kommer nu att erbjudas medverka i ett litteraturnätverk som tar vid efter utbildningen. Syftet är att samverka för att kunna fortsätta och bli ännu bättre på att se till att alla barn blir lästa med, ges en god språklig start i livet och får förutsättningar för att klara skolan.

- Vi vet att tidiga läs- och berättarupplevelser är avgörande för barnens språkutveckling, Läs ♥ förskola är därför även en satsning för att utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg, säger Anna Hedlund..

Satsningen finansieras av Kulturrådet och ingår som en del av Jämlikt Göteborg och mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn.

Stadsbiblioteket på Götaplatsen är Göteborgs största bibliotek och stadens mest välbesökta kulturinstitution med ca 1,2 miljoner besök varje år. Hit är människor i alla åldrar välkomna för att låna böcker, fika, läsa tidningar och spela tv-spel. Våra dagliga arrangemang är gratis och innehåller allt från författarsamtal till läxhjälp. Stadsbiblioteket har alltid ett intressant innehåll och generösa öppettider.

Stadsbiblioteket Göteborg är en del av Kulturförvaltningen i Göteborgs stad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.