Skip to main content

​Självklart att skattepeng går till biblioteken

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 08:12 CEST

I dagarna presenterades en behovs- och användarundersökning gällande folkbiblioteken i Göteborg av undersökningsföretaget Splitvision Research. Undersökningen har fått rubriken ”En plats för alla” vilket de tycker sammanfattar göteborgarnas syn på bibliotekens roll i vårt samhälle.

Splitvision research är ett undersökningsföretag som fått i uppdrag av Göteborg stad att undersöka hur biblioteken och bibliotekens tjänster och produkter används, hur de påverkar göteborgarnas beteenden och deras vardag och vilka behov besökarna har av bibliotekens utbud.

- Rapporten bekräftar att vårt sätt att arbeta och tänka kring bibliotekens roll ger resultat. Vi ska vara en fri plats dit alla är välkomna. Vi ska tillhandahålla och främja samhällsinformation, bildning och kunskap och vi ska förmedla alla typer av kultur för att vara en plats som erbjuder läsglädje och bidrar till demokratiska samtal. Besökarnas behov och vår vision av vad biblioteken ska erbjuda och spela för roll i vårt samhälle verkar sammanfalla i de allra flesta fall, säger Anette Eliasson, sektorchef bibliotek.

En plats för alla

Undersökningen visar att biblioteken inte enbart ses som en plats fylld av böcker. Det är en social plats, en mötesplats som finns till för alla och dit var och en kan gå för att till exempel slippa vara ensam. Biblioteket visar sig ha en betydande roll för att bryta isolering och för att i egen takt kunna komma ut i samhället. Det anses vara en plats där det är lätt att inleda samtal med andra besökare, dit alla är välkomna och där klyftor mellan människor kan minska.

Skattefinansiering en självklarhet

Både de som använder biblioteken och de som aldrig besöker dem har blivit intervjuade. Det som förenar dessa grupper är framför allt att de ser det som en självklarhet att biblioteken ska finnas och att deras skattepengar gärna får finansiera verksamheten. De allra flesta ser det som en naturlig del av staden och en av flera garantier för att ett samhälle ska må bra.

Livscykeln

Det visar sig att vi använder biblioteket och tjänsterna som erbjuds, olika över vår livscykel. Många gör sitt första besök redan som småbarn och om biblioteksvanan består även i högstadieåldern så är sannolikheten högre att vi använder biblioteket även som vuxna, att det blir en naturlig del av vardagens olika aktiviteter. Biblioteken anses extra viktiga vid studier, som småbarnsförälder eller när vardagen förändras, till exempel vid kriser i livet, sjukskrivning, arbetslöshet eller när vi inte har tillgång till dator eller trådlöst nätverk.

Olika bibliotek olika dagar

Nätverket av folkbibliotek i de olika stadsdelarna har stor betydelse. Flera av de intervjuade använder olika bibliotek beroende på vilka andra aktiviteter som ska göras den dagen. Om det handlar om att hämta eller lämna en reserverad bok sker det kanske på biblioteket nära hemmet eller på vägen till eller från jobbet. En annan dag har besökaren ett ärende i en annan stadsdel och besöker istället biblioteket där, eller om biblioteket ligger i närheten av till exempel en simhall eller ett köpcenter så blir biblioteksärendet lättare att göra där.

Längre låne- och öppettider

De som inte använder biblioteket har olika anledningar till detta. Flera av de intervjuade upplever att lånetiden är för kort och att det är krångligt att låna om. Ett annat orosmoment som kan få dem att undvika ett lån är förseningsavgifterna, om boken inte lämnas tillbaka i tid. En annan omständighet som kan få en användare att bli en icke-användare är öppettiderna. Det upplevs som begränsande och som ett hinder om öppettiderna är för korta. Många önskar att biblioteken ska ha öppet mellan kl 8 och 20-21 på vardagarna och fram till kl 17-18 på helgerna.

- Detta är utmaningar att bli sporrad av. Vi vill uppfylla göteborgarnas önskningar kring biblioteken och blir extra glada när de är samstämmiga med hur vi själva har diskuterat att vi vill utvecklas, säger Anette Eliasson.

- Vid förra undersökningen, 2013, upplevdes det som svårt att söka och reservera böcker och att låna om, många visste till exempel inte att det gick att göra via hemsidan. Då jobbade vi hårt för att föra ut den informationen och idag vet många fler om det och uppskattar den möjligheten, avslutar hon.

Stadsbiblioteket på Götaplatsen är Göteborgs största bibliotek och stadens mest välbesökta kulturinstitution med ca 1,2 miljoner besök varje år. Hit är människor i alla åldrar välkomna för att låna böcker, fika, läsa tidningar och spela tv-spel. Våra dagliga arrangemang är gratis och innehåller allt från författarsamtal till läxhjälp. Stadsbiblioteket har alltid ett intressant innehåll och generösa öppettider.

Stadsbiblioteket Göteborg är en del av Kulturförvaltningen i Göteborgs stad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.