Skip to main content

Bintel ny leverantör i StadshubbsAlliansen

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 14:52 CEST

Utbudet av leverantörer i StadshubbsAlliansen växer stadigt - Bintels lösningar finns nu tillgängliga för fler svenska kommuner.

En Stadshubb är en trådlös infrastruktur som med hjälp av IoT-teknologin LoRa gör det möjligt att kommunicera med sensorer via radiosignaler. Sensorerna kan vara fasta eller placerade på rörliga saker. Data från sensorerna tas emot av Stadshubben och skickas därifrån via det befintliga fibernätverket till sensorernas ägare, tryggt och säkert. En Stadshubb utgör en viktig basinfrastruktur i en smart stad.

- "Bintels lösning rörande kundstyrd soptömning är ett konkret exempel på hur vi med sensorer som kommunicerar via Stadshubben kan skapa nya möjligheter för kommun och näringsliv", säger Johan Nyström, ansvarig för Stadshubben och StadshubbsAlliansen på Öresundskraft.

- ”Utvecklingen av smarta city-nätverk kommer att revolutionera avfallsbranschen. Bintel skall, tillsammans med StadshubbsAlliansen, stå i fronten vid denna revolution. Samarbetet med StadshubbsAlliansen ger nya möjligheter för Bintel att bidra till hållbara och resurseffektiva samhällen, då de anslutna städerna redan är inställda på att bli smartare och mer digitala”, säger Tom Johansen, VD Bintel.

Om StadshubbsAlliansen:

StadshubbsAlliansen har vuxit mycket snabbt sedan den startades av Öresundskraft 2017 och har redan ett drygt tiotal medlemmar som erbjuder regionala Stadshubbar över hela Sverige. En Stadshubb är ett regionalt LoRaWAN™ med en öppen konkurrensneutral affärsmodell. Det innebär att alla som har behov av att kommunicera med LoRa-sensorer enkelt kan göra det utan att själv behöva varken bygga eller drifta en egen infrastruktur. Den lokala Stadshubben erbjuder en säker uppkoppling på lika villkor. Medlemmarna i StadshubbsAlliansen är regionala stadsnät med lång erfarenhet av att erbjuda digitala kommunikationslösningar och äger egna fibernät vilka används som en viktig kommunikationslänk i Stadshubbarna.

Om Bintel:

Bintel AB grundades 2017 och vill med modern teknik förflytta samhället mot ökad hållbarhet. Bintels uppdrag är att föra kommuner närmare sina mål gällande kostnad, miljö och arbetsmiljö. Detta genom att erbjuda IoT-lösningar och sensorer för LoRaWAN-nätverk, anpassade för avfallssektorn.


Tom Johansen

Mobile: +46 (0)702 231 701

contact@bintel.se

www.bintel.se


Johan Nyström

Mobile: +46 (0)704-18 32 84

Company: +46 (0)42-490 3284

Address: Västra Sandgatan 4, 251 06 Helsingborg

Web: www.stadshubbsalliansen.se

E-mail: johan.nystrom@oresundskraft.se

En Stadshubb är en regionstäckande trådlös infrastruktur för Internet of Things. Stadhubbarna är tillgängliga för alla och utgör en viktig basinfrastruktur i den smarta staden. Tillsammans med fibernäten skapar Stadshubbarna en helt unik öppen regional plattform för att snabbt och enkelt kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

StadshubbsAlliansen är ett snabbt växande kluster av Stadsnät som alla driver regionala Stadshubbar och samverkar såväl tekniskt som affärsmässigt.

StadshubbsAlliansen startades och drivs av Öresundskraft, ett komplett energibolag ägt till 100% av Helsingborgs stad. Öresundskraft är medlem i LoRa Alliance.