Skip to main content

PiteEnergi ansluter sig till StadshubbsAlliansen som nu omfattar 42 svenska kommuner

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2018 09:44 CET

En Stadshubb är en regionstäckande trådlös infrastruktur för Internet of Things.

PiteEnergi kompletterar sitt fibernät med LoRaWANTM, en trådlös infrastruktur för Internet of Things. Uppkopplingar med hjälp av sensorer ökar möjligheterna att skapa smarta lösningar för invånare och företag.

– Vi vill skapa förutsättningar för ett smart Piteå och vara möjliggörare för fortsatt digital utveckling för både kommunen, företagen och våra invånare. Möjligheterna med att utveckla såväl samhällsnyttiga som kundnyttiga tjänster med hjälp av sensorer och datainsamling är enorma säger Johan Nilsson, affärsområdeschef på PiteEnergi.

En Stadshubb är en infrastruktur som genom radioteknik gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Sensorerna kan vara fasta eller placerade på rörliga saker. Exempelvis kan en soptunna med sensor meddela när den behöver tömmas och en uppkopplad plantering säga till när den behöver vattnas.

Öresundskraft är initiativtagare till StadshubbsAlliansen som genom samverkan mellan kommunala stadsnät främjar hållbar digitalisering av det smarta samhället. LoRaWANTMär en standardiserad radioteknik som kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförförbrukning och säker dataöverföring. LoRa (Long Range) har snabbt blivit den ledande tekniken för IoT/Internet of Things över hela världen.

– Vi hälsar PiteEnergi varmt välkomna in i StadshubbsAlliansen. Det är glädjande att öppna Stadshubbar nu etablerar sig som en gemensam svensk lösning för denna typ av infrastruktur. Att de befintliga, öppna stadsnäten kompletteras med en öppen infrastruktur för IoT skapar fantastiska förutsättningar för den digitala utvecklingen. Genom det täta samarbetet inom StadshubbsAlliansen skapar vi förutsättningar för erfarenhetsutbyte vilket medför att goda exempel på tillämpningar snabbt sprids inom samarbetet. På så sätt gör vi det möjligt för smarta städer att utvecklas på ett hållbart sätt över hela Sverige, säger Johan Nyström som är ansvarig för Stadshubben och StadshubbsAlliansen på Öresundskraft.

Kontakt

Bo Lindberg, AO-chef Kommunikationslösningar Öresundskraft
Telefon: 070-418 33 10
Bo.Lindberg@oresundskraft.se

Johan Nyström, Ansvarig för Stadshubb & StadshubbsAlliansen
AO Kommunikationslösningar Öresundskraft
Telefon: 042-490 32 84
Johan.Nystrom@oresundskraft.se

Johan Nilsson, AO-chef PiteEnergi
Telefon: 070-629 20 69
Johan.Nilsson@piteenergi.se

En Stadshubb är en regionstäckande trådlös infrastruktur för Internet of Things. Stadhubbarna är tillgängliga för alla och utgör en viktig basinfrastruktur i den smarta staden. Tillsammans med fibernäten skapar Stadshubbarna en helt unik öppen regional plattform för att snabbt och enkelt kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

StadshubbsAlliansen är ett snabbt växande kluster av Stadsnät som alla driver regionala Stadshubbar och samverkar såväl tekniskt som affärsmässigt.

StadshubbsAlliansen startades och drivs av Öresundskraft, ett komplett energibolag ägt till 100% av Helsingborgs stad. Öresundskraft är medlem i LoRa Alliance.

Bifogade filer

Word-dokument