Skip to main content

Sensative ny leverantör i StadshubbsAlliansen

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2018 09:00 CEST

Yggio ger fastighetsägare och hyresgäster full kontroll över sina enheter och fastighetssystem samt anslutna tjänster, vilket minimerar kostnader och ökar nyttan.

Genom Sensative ABs samverkan med StadshubbsAlliansen underlättas städernas digitalisering med hjälp av den öppna, oberoende digitaliseringsplattformen Yggio. Integrerat i en Stadshubb skapas ett öppet gränssnitt mellan sensorer, tjänster och dess användare i morgondagens smarta städer och fastigheter.

En Stadshubb är en trådlös infrastruktur som med hjälp av IoT teknologin LoRa gör det möjligt att fånga upp radiosignalerna från sensorer. Sensorerna kan vara fasta eller placerade på rörliga saker. Data från sensorerna tas emot av Stadshubben och skickas därifrån via det befintliga fibernätverket till sensorernas ägare, tryggt och säkert. En Stadshubb utgör en viktig basinfrastruktur i en smart stad. Tillsammans med Sensatives lösning “Yggio” kan basinfrastrukturen nu inkludera både städer och även fastigheter.

- "Sensative kompletterar och förstärker den snabbt växande skaran av IoT-leverantörer som integrerat sina lösningar mot Stadshubbarna och StadshubbsAlliansen. Deras fokus på smarta fastigheter och smarta städer överensstämmer dessutom med två av de snabbast växande användningsområdena för de regionala Stadshubbarna".                                                                                                                                                     Johan Nyström, ansvarig för Stadshubben och StadshubbsAlliansen på Öresundskraft.

“Yggio by Sensative” är en öppen horisontell IoT-plattform, skapad för att koppla samman sensorer och styrbara enheter med tjänster och dess användare, för att möjliggöra digitalisering av hem, fastigheter och städer. Yggio erbjuder ett öppet gränssnitt för aktörer inom både tjänste- och system/sensorsidan att enkelt integrera smarta lösningar för t ex fastigheter och lägenheter. Användare kan via en central handelsplats få tillgång till lösningar för t ex fastighetsstyrning, hemtjänst och Smarta Hemmet. Tillsammans med StadshubbsAlliansen kan Sensative via Yggio underlätta för utveckling och användning av smarta tjänster för leverantörer, stadens invånare, diverse samhällstjänster, fastighetsägare och hyresgäster.

- ”Utvecklingen av smarta städer och fastigheter går nu i en mycket snabb takt. Sättet att ligga i framkant och kunna erbjuda de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna, är genom utökat samarbete mellan olika samhällsfunktioner och leverantörer. Samarbetet med StadshubbsAlliansen skapar nya möjligheter för oss och våra nuvarande och framtida partners att erbjuda smarta tjänster för stadens invånare och fastighetsägare”.   Mats Pettersson, VD Sensative.

Om StadshubbsAlliansen:

StadshubbsAlliansen har vuxit mycket snabbt sedan den startades av Öresundskraft 2017 och har redan ett tiotal medlemmar som erbjuder regionala Stadshubbar över hela Sverige. En Stadshubb är ett regionalt LoRaWAN™ med en öppen konkurrensneutral affärsmodell. Det innebär att alla som har behov av att kommunicera med LoRa-sensorer enkelt kan göra det utan att själv behöva varken bygga eller drifta en egen infrastruktur. Den lokala Stadshubben erbjuder en säker uppkoppling på lika villkor. Medlemmarna i StadshubbsAlliansen är regionala stadsnät med lång erfarenhet av att erbjuda digitala kommunikationslösningar och äger egna fibernät vilka används som en viktig kommunikationslänk i Stadshubbarna.

Om Sensative:

Sensative AB grundades 2013 och står redo inför samhällets digitalisering. Sensative fokuserar på att erbjuda en kommunikations- och integrationsplattform för att möjliggöra digitaliseringen av främst fastigheter och städer. Bolaget har utvecklat och lanserat en serie sensorer för smarta fastigheter. De är diskreta, underhållsfria (10 års batteritid) och enkla att installera.

Sensatives sensorer, plattformen Yggio och samverkande affärsmodeller, skapar förutsättningar för nya smarta applikationer inom smarta fastigheter och städer, såsom fastighetsförvaltning, grannsamverkan, energioptimering och säkerhet samt samhällsfunktioner som parkförvaltning och hemtjänst. Med lång erfarenhet från mobilbranschen står Sensative redo att erbjuda unika lösningar för att möjliggöra digitaliseringen av fastigheter och städer.


Mats Pettersson

Mobile: +46 (0)705 - 100 384

Direct: +46 (0)705 - 100 384

Skype: sensative.lund

Company: +46 (0)705 - 100 384

Address: Mobilvägen 10, 223 62 LUND

Web: www.sensative.com

E-mail: mats@sensative.com

Johan Nyström

Mobile: +46 (0)704-18 32 84

Direct: +46 (0)704-18 32 84

Company: +46 (0)42-490 3284

Address: Västra Sandgatan 4, 251 06 Helsingborg

Web: www.stadshubbsalliansen.se

E-mail: johan.nystrom@oresundskraft.se

En Stadshubb är en regionstäckande trådlös infrastruktur för Internet of Things. Stadhubbarna är tillgängliga för alla och utgör en viktig basinfrastruktur i den smarta staden. Tillsammans med fibernäten skapar Stadshubbarna en helt unik öppen regional plattform för att snabbt och enkelt kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

StadshubbsAlliansen är ett snabbt växande kluster av Stadsnät som alla driver regionala Stadshubbar och samverkar såväl tekniskt som affärsmässigt.

StadshubbsAlliansen startades och drivs av Öresundskraft, ett komplett energibolag ägt till 100% av Helsingborgs stad. Öresundskraft är medlem i LoRa Alliance.